BEZOEKERSCENTRUM MOLSBROEK

Het bezoekerscentrum is sinds 1986 gelegen aan het einde van de landelijke Molsbergenstraat in Lokeren, die beschikt over brede parkeerstroken. De hoofdbedoeling van dit centrum is het publiek op een speelse wijze te informeren over de omliggende natuur. Dus geldt voor de bezoeker: liefst eerst even binnen kijken, om dan buiten veel meer te zien. De expositie hierover is een voortdurende uitnodiging om de handen uit de mouwen te steken en oren en ogen de kost te geven, precies hetzelfde gedragspatroon dat nodig is om buiten tot echte natuurbeleving te komen.

In 2001 werd het bezoekerscentrum vernieuwd en uitgebreid. De ruimte voor administratie, bespreking van reserveringen en voorbereiding van activiteiten werd aanzienlijk uitgebreid. Het lokaal op het gelijkvloers werd volwaardig als klaslokaal (met nieuw meubilair) ingericht. Op het niveau van de infobalie werd een extra ruimte voor gelegenheidstentoonstellingen voorzien. Klik hier voor een overzicht van de tijdelijke tentoonstellingen. 

Naast een tijdelijke tentoonstelling is er steeds een permanente tentoonstelling over de natuur uit de eigen regio en over de werking van vzw Durme. Ook gaat de tentoonstelling over de geschiedenis van het landschap met talrijke bodemvondsten uit de nabije omgeving: onder andere fossielen van mammoeten en walvissen, een silexbijl uit de steentijd, een Romeinse waterput en planken van een duiker van omstreeks 1500. Daarnaast is er een bijenkast (een nog nooit eerder vertoonde glazen doorkijkkast) en een mooie maquette van het Molsbroek. Men kan er het elektrospel spelen of na het correct beantwoorden van een aantal vraagjes een echt natuurdiploma laten afdrukken. Verder is er ook een kinder- en leeshoekje.

Met de hulp van basisschool 'De Rozen' uit Lokeren kochten we verschillende nieuwe dierenhuisjes en konden we de insectentuin herinrichten. Deze kreeg de naam 'Kriebelmania' mee. 

Aan de infobalie kan men brochures, posters, stickers, wandel- en fietskaarten en potjesloepen bekomen. Het maken van badges of prentspelden met zelf gekozen illustratie, eigen tekening of foto bezorgt veel kinderen een blijvend souvenir aan het Molsbroek. Voor het aanbod van onze 'Durmewinkel' klik hier.

In 2009 werd de permanente tentoonstelling van bezoekerscentrum vernieuwd naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van vzw Durme.

De begeleiding van groepen en scholen is in dit bezoekerscentrum uitgebouwd tot een van de meest volledige in Vlaanderen. De groepsverantwoordelijken of leraars kunnen vooraf een keuze maken uit verschillende lesbladen. Er groeide dan ook een ruime belangstelling: sinds 1990 komen er jaarlijks meer dan 300 groepen voor een geleid bezoek. De begeleiding gebeurt door 4 professionele natuurgidsen en een tiental vrijwilligers.

Behalve van die geleide groepsbezoeken maken jaarlijks meer dan 20.000 individuele bezoekers gebruik van de natuureducatieve uitrusting van het Molsbroek.Na een wandeling door het reservaat kunnen de bezoekers in het bezoekerscentrum ook aangenaam verpozen bij een drankje op het terras of in het leeshoekje. 

Hierbij is ook gedacht aan ons cultuurhistorisch verleden. Het bier ‘Dobbelken’ wordt sinds 1985 speciaal voor het bezoekerscentrum Molsbroek gebrouwen. Ruim archiefonderzoek en flarden informatie vanuit verdwenen brouwerijen in Lokeren legden de basis voor dit bier en zijn naam.

Gratis toegankelijk. Op aanvraag geleide bezoeken voor groepen en scholen: tel/fax 09 348 30 20

Voor openingsuren of contact: klik hier.