lid-gift-nieuwsbrief (2)

Jaar goed ingezet met aankoop in Zele

aankopen 2017Met de aankoop van een perceeltje verruigd hooiland in Zele heeft vzw Durme het nieuwe jaar goed ingezet. De nieuwe aankoop ligt in het natuurreservaat De Durmemeersen - dat zich uitstrekt langs de Durme in Zele, Hamme en Waasmunster – en sluit mooi aan bij een bestaand reservaatperceel. Het reservaat wordt gekenmerkt door haar historisch hooilandgebruik afgewisseld met kleine bosjes, ruigtes en rietvelden die zich uitstrekken langs beide zijden van de rivier.

Op het verruigde hooiland staan eveneens enkele wilgjes. Om het open meersenkarakter van het gebied, waar het nieuwe perceel deel van uitmaakt, zullen in eerste instantie die boompjes verwijderd worden. Nadien zal het perceel verder beheerd worden als natte ruigte. Dergelijke ‘vuile hoekjes’ in een open meersenlandlandschap zijn immers zeer nuttig voor verschillende diersoorten; kleine zoogdieren kunnen zich verbergen, verschillende vogelsoorten kunnen er broeden en insecten vertoeven er graag.

In 2017 groeiden onze natuurreservaten met maar liefst 45,48 ha aan. Zo werd er rond het Molsbroek meer dan 41 ha in beheer genomen en konden we in vier verschillende natuurgebieden in totaal 3,74 ha bos, akker en hooiland aankopen.

Sigmaplan brengt veiligheid en top-natuur langs de Durme

beerkaaihuisjeIn het kader van het Sigmaplan vindt de komende maanden het grootst mogelijk natuurontwikkelingsproject langs de Durme in Temse en Waasmunster plaats. Het project heeft oog voor recreatieve, natuureducatie en economische elementen. Natuurvereniging vzw Durme steunt dit project dan ook ten volle.

Lees meer...

Verse beversporen in Eksaarde

beversporen24jan2015d JEHet is alsof de bever onze moedige wandelaars van de Heetste Tocht heeft horen passeren... De laatste weken is hij bijzonder actief in Eksaarde en Daknam langs de Zuidlede. Heel wat verse sporen zijn er te zien, en het lijkt er zelf op dat hij een soort dam of burcht aan het bouwen is.

We wisten al langer dat de bever opgetrokken was richting Wachtebeke (in Puyenbroek zijn recent ook heel wat sporen gevonden), maar het blijft gissen of de bever op doorgang was, of hij er zich permanent vestigde. De laatste sporen lijken te wijzen op het laatste, maar helemaal zeker zijn we niet. Wellicht zijn de nakomelingen van het beverkoppel in de Hamputten (Molsbroek, Lokeren) op zoek gegaan naar een eigen plekje, en vonden ze die in de natte gebieden langs de Zuidlede.

De prachtige som die we ophaalden met de Heetste Tocht, maar liefst 4.196 euro, zullen we alvast goed inzetten om zijn leefgebied in die regio beter te beschermen.

Bedankt voor jullie massale steun!

Medeoprichter vzw Durme André Verstraeten is meest verdienstelijke Lokeraar 2017

andre durmeboekDecennialang zette André Verstraeten van vzw Durme zich in voor het behoud en beheer van de Lokerse natuur. Voor die inspanningen bekroont het stadsbestuur hem met de titel ‘Meest Verdienstelijke Lokeraar’. Uitgerekend in het jaar dat hij zijn boek ‘Durme. Van Tielt tot Tielrode’ publiceerde, wordt deze eervolle prijs aan onze oud-voorzitter uitgereikt. Al leest het juryverslag van zijn verkiezing tot ‘Meest Verdienstelijke Lokeraar’ van 2017 eerder als een ‘Lifetime Achievement Award’.

Al meer dan een halve eeuw zet André Verstraeten zich onder de vlag van natuurvereniging vzw Durme in voor het behoud van het vele Lokerse groen. Onder zijn bewind groeide groenpool het Molsbroek uit tot de meest bezochte toeristische plek van Lokeren met 300 à 400 groepsbezoeken per jaar, maar ooit was ook dat unieke gebied bedreigd. Net als de Buylaers: een natuurreservaat op enkele honderden meters van het Lokerse stadscentrum waar de afgelopen jaren een ooievaarskoppel broedde, maar tientallen jaren geleden moesten Verstraeten en vzw Durme op de barricades gaan staan om de verkaveling van het gebied tegen te houden.

Lees meer...