Romantiek en strijd in de Buylaers

website ooievaars CH

De ooievaartrek begon vroeg dit jaar, begin februari werden al enkele bezoekers gespot. Klepper Arthur, de winterooievaar, deed erg zijn best om ‘zijn’ gebied te claimen. Hij bezette het nest op de paal en week met geen poot.

 Totdat er op vrijdag 10 maart rond 14u een broedkoppel terugkwam. Het vrouwtje was onbekend en ongeringd, het broedmannetje was dezelfde als vorig jaar. Hij brak toen een poot, maar overleefde dit gelukkig.

Tussen Arthur en dit broedmannetje kwam het verschillende keren tot gevechten. Daarbij was duidelijk dat de herstelde poot toch nog niet helemaal goed zat, hij hing bij die aanvallen duidelijker wat lager dan de andere poot. Hoewel Arthur eerst het onderspit leek te delven, slaagde hij er toch in om ‘zijn’ nest te behouden. Het mannetje met de herstelde poot droop af. Ook het ongeringde vrouwtje verdween.

 

Broedgedrag

website ooievaars broeden foto van Johnny DeceulaerdeNadien kwam er een nieuw vrouwtje, eentje met twee ringen om haar poten. Dit vrouwtje was afkomstig uit Plancenkdael. Hoewel zij en Arthur paargedrag vertoonden, vertrok het vrouwtje na een poosje toch. In haar plaats kwam een oude bekende: het vrouwtje dat afgelopen 2 jaar succesvol broedde in de Buylaers.

Zij en Arthur zitten nu op het nest. Hoeveel eieren er werden gelegd is nog niet duidelijk. Gezien de broedperiode ongeveer 33 dagen bedraagt, verwachten we de jongen rond 9 mei. Het is alvast met spanning uitkijken naar een eerste glimp van de volgende generatie!

 

En de jongen van vorige jaren?

Enkel van de jongen die geboren werden in 2014 zijn meldingen teruggekomen (2014 was het jaar waarin de moeder stierf in een hagelbui, in een poging haar jongen te beschermen). Uit dat nest konden 2 jongen getraceerd worden. Eén werd in september 2014 gesignaleerd in Navara (Spanje), het andere werd op verschillenden plaatsen in Spanje gezien, maar vorig jaar in april ook in Muizen- Antwerpen. De kans is groot dat dit jong dit jaar een broedpoging zal wagen, of op zijn minst zal proberen een territorium te claimen!

 

Foto's van François Haffner en Johnny De Ceulaerde.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren