Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

40 hectare extra in beheer rondom het Molsbroek

ondertekening hamputtenVzw Durme beheert vanaf nu 40 hectare natuur extra rond het Molsbroek. De Hamputten, de Molsbergen en de Hagemeersen, in eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos en Gemeente Waasmunster zijn nu al pareltjes waar onder andere de bever woont. Samen met het Molsbroek vormt dit een totaal van 118 hectare puur natuur op een boogscheut van het centrum van Lokeren en Waasmunster.

 

Hoe kwam deze historisch ondertekening tot stand?

Als beheerder van het reservaat Molsbroek heeft vzw Durme steeds aandacht gehad voor de natuur in de omgeving. Zo lag een 27 jaar lange actie tegen sluikstort, illegaal bouwen en ontzanden aan de basis van de onteigening van de enclave rivierduinen in het Molsbroek, die nu Vlaams reservaat 'Molsbergen' is geworden. Op de aanpalende Hamputten in Waasmunster is door de natuurvereniging ook jarenlang gereageerd tegen natuurverstorende waterski en aangedrongen op de verwerving als natuurgebied. In de Hagemeersen tussen de Zelebaan te Lokeren en het Molsbroek kocht vzw Durme al verschillende percelen en werden de andere percelen recent onteigend in uitvoering van het Sigmaplan. Zo werd de waardevolle natuur in de omgeving van het Molsbroek eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de gemeente Waasmunster 10% inbracht voor een deel van de Hamputten. In het boek over het reservaat Molsbroek, dat conservator André Verstraeten publiceerde in 2013, kwamen al deze gebieden al ruim aan bod.

In het verleden is vanuit vzw Durme herhaaldelijk meegewerkt aan het beheer van de Hamputten, de Molsbergen en de Hagemeersen. Uit deze samenwerking groeide het idee om al deze gebieden te laten beheren door vzw Durme, die daar met personeel en vrijwilligers dagelijks aanwezig is en er zorgt voor inventarisaties en terreinopvolging. Op 29 mei 2017 werd het een historische dag voor de natuur want dan is een overeenkomst ondertekend door Wim Pauwels, adjunct-directeur Terreinbeheer West van het Agentschap voor Natuur en Bos en André Verstraeten, bestuurslid van vzw Durme en conservator van het Molsbroek. Daardoor wordt de door vzw Durme beheerde oppervlakte van het Molsbroek met ongeveer 50% uitgebreid tot 118 hectare.

Wat wil dit nu zeggen?

Voorlopig blijven alle regelingen in verband met toegang en hengelen ongewijzigd. In de nabije toekomst zal door vzw Durme een beheerscommissie voor die gronden worden opgericht, waarin het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Waasmunster ook zullen zetelen. Binnenkort zal een globaal beheerplan worden ontworpen voor deze, binnen Vlaamse normen 'grote eenheid natuur'. Daarin zal natuurwaarde prioriteit krijgen maar zal ook aandacht gaan naar de opvang van het publiek, het hengelen en mogelijk ook nieuwe wandel- en fietspaden. Hierbij zal het bezoekerscentrum Molsbroek, dat functioneert als een onthaalpoort voor de Durmevallei, een sterke ondersteuning bieden. Daar vertrekken nu al jaarlijks honderden geleide bezoeken en kunnen duizenden bezoekers ruim 150 namiddagen per jaar informatie bekomen en er aangenaam verpozen op het terras. Ongetwijfeld zal deze historische overeenkomst op lange termijn gunstige gevolgen hebben voor mens en natuur.

hamputten

foto: De Hamputten, nu al een prachtig stukje natuur!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum in het Molsbroek is open op woensdag tussen 13 en 17 uur en op zondag tussen 14 en 17 uur.
Toggle Bar