Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Droogte problematisch voor de natuur?

Grutto Scheldebroeken ECHet is ‘extreem droog’ in Vlaanderen, zegt een droogterapport. In West-Vlaanderen mogen boeren hun gewassen zelfs niet meer besproeien, er wordt gevraagd aan iedereen om spaarzaam om te springen met water. En ook de natuur snakt naar een beetje regen. De grondwaterstand is bijzonder laag. Hier en daar zien we dat planten en dieren last krijgen van de droogte. En ook het brandje in het Molsbroek vorige week werd versterkt door de droogte.

 

Lage grondwatertafel probleem voor moerasplanten en amfibieën

Natte natuur is kenmerkend voor onze regio. Langs de waterlopen beheert vzw Durme heel wat natte weilanden en moerasgebieden. Nu de droogte echter blijft aanhouden, komen moerasplanten in de problemen. Of er echt blijvende schade is, is nu nog niet te zeggen. Maar in de Buylaers bijvoorbeeld, een van onze natte hooilandgebieden, kwamen er alvast minder orchideeën tot bloei in vergelijking met voorgaande jaren.

Ook amfibieën zoals padden en bruine kikkers hebben een moeilijk voorjaar te verwerken. Door de droogte zijn namelijk veel sloten en poelen waar de dieren drie maand terug hun eitjes in hebben afgezet volledig drooggevallen. Vele kikker- en paddenvisjes hebben het daardoor niet gehaald om zich volledig te ontwikkelen tot het stadium van kikker of pad. Ook de salamanderlarven hebben hier onder te leide.

 

Weidevogels vinden geen voedsel

Grutto’s, prachtige maar zeldzame weidevogels, vinden dit voorjaar door de droogte heel moeilijk voedsel. Met hun lange snavel gaan ze in de bodem op zoek naar onder andere regenwormen, maar door de droogte is de bodem te hard geworden en wordt dit een moeilijke klus. In de Scheldebroeken (Zele, Berlare) is hun broedsel grotendeels mislukt. Ze zijn verder getrokken naar andere gebieden, wanhopig op zoek naar voedsel. Ook andere akker- en weidevogels zoals kievieten lijden onder de droogte. Deze vogels hebben het de laatste jaren sowieso steeds moeilijker door het droogtrekken van de landbouwgebieden door de mens, de natuurlijke droogte dit voorjaar maakt het alleen maar erger.

 

Brandgevaar

En niet alleen het te kort aan water en schaarste aan voedsel vormt een probleem voor de natuur. Het is ook extra opletten voor brandgevaar. Vorige week was er reeds een brand-incident in het Molsbroek (Lokeren). Gelukkig was de brandweer snel ter plaatste en kon grote schade voorkomen worden. Maar vzw Durme vraagt nadrukkelijk om geen (nooit, trouwens) peuken in de natuur te gooien en extra alert te zijn.

 

foto: Grutto - Eddy Copers

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum in het Molsbroek is open op woensdag tussen 13 en 17 uur en op zondag tussen 14 en 17 uur.
Toggle Bar