Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Jaar goed ingezet met aankoop in Zele

aankopen 2017Met de aankoop van een perceeltje verruigd hooiland in Zele heeft vzw Durme het nieuwe jaar goed ingezet. De nieuwe aankoop ligt in het natuurreservaat De Durmemeersen - dat zich uitstrekt langs de Durme in Zele, Hamme en Waasmunster – en sluit mooi aan bij een bestaand reservaatperceel. Het reservaat wordt gekenmerkt door haar historisch hooilandgebruik afgewisseld met kleine bosjes, ruigtes en rietvelden die zich uitstrekken langs beide zijden van de rivier.

Op het verruigde hooiland staan eveneens enkele wilgjes. Om het open meersenkarakter van het gebied, waar het nieuwe perceel deel van uitmaakt, zullen in eerste instantie die boompjes verwijderd worden. Nadien zal het perceel verder beheerd worden als natte ruigte. Dergelijke ‘vuile hoekjes’ in een open meersenlandlandschap zijn immers zeer nuttig voor verschillende diersoorten; kleine zoogdieren kunnen zich verbergen, verschillende vogelsoorten kunnen er broeden en insecten vertoeven er graag.

In 2017 groeiden onze natuurreservaten met maar liefst 45,48 ha aan. Zo werd er rond het Molsbroek meer dan 41 ha in beheer genomen en konden we in vier verschillende natuurgebieden in totaal 3,74 ha bos, akker en hooiland aankopen.

 

 

Klik op de kaart om te vergroten.

 

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum in het Molsbroek is open op woensdag tussen 13 en 17 uur en op zondag tussen 14 en 18 uur.
Toggle Bar