Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

4,6 hectare nieuw natuurgebied in Berlare

Vorige week kocht vzw Durme maar liefst 4,6 hectare nieuw natuurgebied aan op grondgebied Berlare. De gronden zijn gelegen aan de Schelde binnen het reservaat De Scheldebroeken en aan het Donkmeer binnen De Reservaatzone Donkmeer. De percelen zijn allemaal graslanden en grenzen aan bestaande reservaatpercelen. Met de ligging naast de Schelde en het Donkmeer zal het historische soortenrijke hooilandkarakter van deze reservaten verder ontwikkeld worden en zullen soorten zoals veenpluis, moerassprinkhaan en kwartelkoning een nieuwe thuis krijgen.

Deze – toch wel iets grotere - aankoop is trouwens de vierde aankoop die vzw Durme heeft kunnen afronden dit jaar in Berlare. Op die manier krijgen de – momenteel sterk versnipperde – natuurreservaten meer en meer vorm. De aankoop kwam mede tot stand dankzij de middelen die vzw Durme ophaalde via de jaarlijkse activiteiten zoals de Kaas- en wijnavond en het taartenfestijn. Heerlijk smullen en de natuur steunen? Het kan!

Heb je interesse in meer info rond de aankoop van de nieuwe natuurgebieden in Berlare?  Wordt dan nu nog lid van vzw Durme en lees meer in het volgende tijdschrift Durme- en Scheldeland. Het lidgeld bedraagt €12 per jaar (of €25 als steunend lid) en is meteen geldig tot eind 2019.

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum in het Molsbroek is open op woensdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 18 uur.
Toggle Bar