Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Voormalige recreatievijver omgevormd tot hoogwaardige natuur

kopie vijver minDe werken aan de volledig verlande voormalige recreatievijver gelegen in reservaat Fondatie van Boudelo zijn afgerond. In totaal beschikken we nu over 11 natuurlijk heringerichte vijvers in de Fondatie van Boudelo. De komende jaren resten nog 3 voormalige recreatievijvertjes die aan een natuurlijke opknapbeurt toe zijn.

Deze vijverbiotoopjes zijn hotspots van biodiversiteit waar zeldzame waterplanten zoals waterviolier, kikkerbeet en drijvend fonteinkruid worden aangetroffen maar waar ook in de oeverzones zeldzame moerasplanten zoals teer guichelheil en verschillende orchideeën zich hebben gevestigd. De vijvers worden eveneens regelmatig bezocht door ijsvogels die er hun kostje verzamelen.

 Wat hebben we juist gedaan?

  • Het verwijderen van bomen die langs de oeverzone staan zodat opnieuw zonlicht de vijver kan bereiken.
  • Het ontslibben van de vijver zodat de vijver opnieuw het jaarrond waterhoudend wordt en allerlei waterplanten zich opnieuw kunnen vestigen op de vijverbodem.
  • Het natuurlijk herprofileren van de steile oeverzones zodat een moeras/rietvegetatie zich daar kan ontwikkelen.
  • Het verwijderen van exoten (bamboe, canadese kornoelje en sneuwbes) en menselijke artefacten (plastiek en betonnen platen).

De werken werden uitgevoerd in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde en Durme en met financiële steun van stad Sint-niklaas en waren een groot succes. 

(Onderste foto geeft aan hoe de vijver eruit zag vóór de werken)

vijver tijdens min

 vijver voor min

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum in het Molsbroek is open op woensdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur.
Toggle Bar