lid-gift-nieuwsbrief (2)

Activiteiten

Per maand Per week Zoeken Ga naar maand
Excursie van Libellenwerkgroep Waasland in De Linie en de Fondatie (Eksaarde)
24 juni 2017 om 10.00 uur

De Linie en de Fondatie zijn twee natuurgebieden in het centrum van het Waasland. Zij vormen een typisch mozaïeklandschap met graslanden, bossen, dreven, en kleinschalig akkerland. In de natuurlijke poelen vindt men voor het Waasland een rijke libellenfauna.

Er zijn gekende kolonies van Variabele Waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) maar ook de Vroege Glazenmaker (Aeshna isosceles) werd reeds gespot. Tal van andere voorjaarslibellen worden verwacht.

Om 10.00u aan de Kruiskapel van Eksaarde, aan het einde van de Kruiskapeldreef, 9160 Eksaarde (Lokeren). Volg de bordjes 'kruiskapel' tot aan de kapel, daar is parkeermogelijkheid. Na de lunch gaan we richting Fondatie (met auto's)

Afspraak: om 10h00 aan de Kruiskapel van Eksaarde, aan het einde van de Kruiskapeldreef, 9160 Eksaarde (Lokeren)
Meer info: Tom Vermeulen (0478/29 29 30, tommy.vermeulen•skynet.be)

Meebrengen: Lunchpakket en drank voor ’s middags, verrekijker, libellennet.

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.