Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

De Scheldebroeken

Op de linker Scheldeoever op het grondgebied van de gemeenten Zele, Berlare en Wichelen strekt zich een uitgestrekt vlak en laaggelegen cultuurlandschap op alluviale bodem uit: ‘De Scheldebroeken’. Het is een van die schaarse open ruimtes in onze regio: nagenoeg onbebouwd en gekenmerkt door een erg ‘open’ karakter met weinig opgaande kleine landschapselementen. 

De Scheldebroeken ontdekken?

Dat kan! Er lopen enkele leuke wandelpaden door het gebied (aangegeven op het onderstaande kaartje).  Bovendien kan je via een leuke wandelfolder met QR-codes deelgebied Paardeweide-Oost ontdekken. De folders kan je verkrijgen in bezoekerscentrum Molsbroek, in café 't Oud Brughuys of hier downloaden.

Scheldebroekennieuw

Klik op de kaart voor een grotere versie.

 

icon

 

 

Historisch vloeibeheer

De vaak ecologisch waardevolle hooilanden langsheen de Schelde werden hier tot begin de jaren ‘70 elke winter door de landbouwers bevloeid met Scheldewater. Bij hoogtij werd het binnengelaten, bij laag tij werd het afgevoerd. Zo werden ze op natuurlijke wijze door het infiltrerende rivierslib bemest. Het oorspronkelijke kleinschalige lappendeken van hooilanden en sloten is nog op heel wat plaatsen terug te vinden.

Dit is vooral in deelgebied het ‘Aubroek’ (nabij taverne het Veerhuis en Appelsveer) karakteristiek. De meeste percelen worden nog altijd als hooiland beheerd. In deelgebied het ‘Scheldebroek’ zijn heel wat hooilandpercelen helaas omgezet tot maïsakkers.

Herstellende natuurwaarden

Sinds 1992 werkt vzw Durme hier aan het herstel van de natuurwaarden en de uitbouw van een representatief natuurreservaat in het gebied. Door een volgehouden natuurbeheer zijn plaatselijk reeds mooie resultaten geboekt. De hooilanden worden in samenwerking met lokale landbouwers elk jaar tweemaal gemaaid. Rietkragen en heel wat sloten werden in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme hersteld. Een aantal percelen worden beheerd als ruigte. Broedvogels zijn oa roodborsttapuit, rietgors, blauwborst, sprinkhaanzanger, slobeend en grutto. In het voorjaar kleuren dotterbloem, echte koekoeksbloem en pinksterbloem de hooilandjes geel, roze en wit. In de sloten werd de aanwezigheid van bittervoorn vastgesteld.

Langsheen de Schelde liggen buitendijks nog een klein aantal zoetwaterschorren. Zelfs op Europese schaal is dat een uiterst zeldzaam en waardevol biotoop, waarvoor we dus een grote internationale verantwoordelijkheid hebben om het goed te beschermen en te beheren.

Conservators:

Jan Maertens - 0478 76 55 49, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rudi Van Onderbergen

Mathias Engelbeen

Daan Stemgée

Lid-rechts

lidrechts

rode balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn wegens de COVID-19 maatregelen GESLOTEN.
Toggle Bar