Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Het Molsbroek

Wie aan natuur in Lokeren denkt, denkt vaak aan het Molsbroek. Het is een, naar Vlaamse normen, vrij groot natuurreservaat (ongeveer 120 hectare) met optimale toegankelijkheid. De wandeldijk biedt een mooi zicht op de diverse natuur: een uitgestrekte moerasvlakte met talrijke watervogels, elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige graslanden.

Het Molsbroek ontdekken?

Dat kan! Rondom het moeras loopt een wandel- en fietsdijk die steeds vrij toegankelijk is. Je kan volledig rond het gebied wandelen (ongeveer 4,5 km of 1 uur wandelen), of je kan een stukje afsnijden (zie stippellijn op de kaart). Het Molsbroek ligt vlakbij de stadskern van Lokeren en is vlot bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Vanaf het station wandel je op een half uurtje naar het Molsbroek via de Durmedijk langsheen o.a. de Buylaers.

Tijdens of na een verkwikkende wandeling in het Molsbroek kan je terecht in het bezoekerscentrum (Molsbergenstraat 1):

  • 1 februari tot 31 mei: zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.
  • 1 juni tot 15 sep: zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.
  • 16 september tot 31 oktober: zondag van 14 tot 18 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.
  • 1 november tot 31 januari: zondag van 14 tot 17 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.

Vissen in het Molsbroek is mogelijk met een wettelijk verplicht, gratis hengelcontract, als u in het bezit bent van een visverlof. Hier leest u hoe u een hengelcontract kan aanvragen.

 

MolsbroekKlik op de kaart voor een grotere versie.

icon

 

Wil jij het Molsbroek een steuntje in de rug geven? Schrijf van vandaag nog over op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme) met vermelding 'Gift Molsbroek'.

De bakermat

Het Molsbroek kan gezien worden als de bakermat van vzw Durme. De vereniging werd opgericht op 27 januari 1969 met onder andere als doel ‘... zich in te spannen om van het Molsbroek te Lokeren een volwaardig reservaat te maken’.

Het reservaatbeheer kon in de jaren ‘70 starten vanuit een goede uitgangspositie: een gevarieerde biotoop met droge rivierduinen, grillig geweven tussen de aangeslibde vochtige gronden. Eeuwenlang kleinschalig gebruik door de landbouw legde de basis voor de aanwezige natuurrijkdom. Belangrijk is hierbij het feit dat de moderne landbouw met bijbehorende schaalvergroting, verdroging, vermesting en intensief gebruik van scheikundige sproeimiddelen pas is doorgebroken toen het Molsbroek al door de landbouw was verlaten en dus nooit enige invloed had op dit reservaat.

Fauna en flora

De goede waterkwaliteit in het gebied en de gevarieerde biotopen bieden natuurlijk levenskansen aan tal van planten- en diersoorten.

De vogels zijn ongetwijfeld de meest populaire en best bestudeerde dieren in het Molsbroek. De wandeldijk is uitstekend geschikt voor vogelobservatie. Sinds 1968 werden 235 verschillende soorten genoteerd: uitschieters zijn geoorde fuut, zomertaling, waterral, porseleinhoen, zwartkopmeeuw, sprinkhaanzanger, blauwborst, enz.

Uit gespecialiseerd werk blijkt verder dat in het onderzochte gebied de laatste tien jaar 306 plantensoorten werden genoteerd. Hierbij zijn heel wat zeldzame planten zoals borstelbies, moerasbeemdgras en kruipend moerasscherm.

Minder bekend maar bijzonder boeiend zijn de ongewervelde dieren. Jaarlijks maken duizenden leerlingen kennis met de talrijke insecten, slakken en andere kleine dieren in het water. Een zeldzame vondst in dat water is de kleine spinnende watertor, die overal in Europa sterk in aantal vermindert. In het Molsbroek leven 44 soorten spinnen er is zelfs een spinnetje gevonden waarvan het voorkomen in heel de wereld slechts op 10 vindplaatsen in 4 landen bekend is (Carorita paludosa). Er werden ook 442 soorten nachtvlinders en 26 soorten dagvlinders genoteerd.

In het Molsbroek leven talrijke vissoorten. De meest algemene zijn paling, zeelt, verschillende soorten voorn, brasem en snoek. Met zijn tientallen hectaren ondiep water is het Molsbroek eigenlijk een ideale viskwekerij. Duizenden bezoekers hebben vanaf de wandeldijk tijdens warme dagen in mei-juni al genoten van de groepjes vissen die bij het afleggen van de eieren even onder de wateroppervlakte wentelen en spartelen.

De padden en andere amfibieën krijgen elk jaar speciale aandacht tijdens hun trek: van droger gelegen overwinteringsgebied naar de paaiplaatsen in het water van het Molsbroek. Sinds 1989 worden vooral in maart soms meer dan 2000 padden veilig over de Waasmunsterbaan geholpen tijdens de paddenactie.

Conservator: André Verstraeten - 09 348 18 59, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Waasmunsterbaan 124a 9160 Lokeren.

Co-conservator: Joris Everaert - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een begeleide wandeling reserveren in het Molsbroek? Contacteer het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 09 348 30 20.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lid-rechts

lidrechts

rode balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn wegens de COVID-19 maatregelen GESLOTEN.
Toggle Bar