Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

De jacht naar de kaap van 200

Knipsel aankopen 2016Vzw Durme is dit najaar op jacht binnen onze natuurreservaten. Niet naar loslopend wild, maar op jacht naar de kaap van 200 hectare natuur in eigendom! Begin dit jaar beheerde vzw Durme in totaal 390,8 hectare (waarvan 195,6 ha in eigendom en 195,2 ha in beheer). Ondertussen werd er dit jaar nog 3,5 hectare toegevoegd aan dit patrimonium waardoor we op dit moment officieel 199,09 ha in eigendom hebben. Een mooi bezit (maar geen mooi getal) dat we verspreid aantreffen in onze natuurreservaten langsheen Durme, Moervaart en Schelde. We willen dit jaar nog afronden met 200 hectare natuur in eigendom. Help jij mee?

 

Hier vind je een overzichtje van de aankopen die dit jaar reeds gerealiseerd werden:

 

SlankesleutelbloemOud-bosplanten op de grens Lokeren - Moerbeke

Het jaar startte goed met de aankoop van een alluviaal elzenbroekbos binnen het reservaat de Eenbes in Lokeren-Moerbeke. De kruidlaag van het bos is goed ontwikkeld en herbergt voorjaarsflora zoals slanke sleutelbloem en grote keverorchis. Oud-bosplanten zoals eenbes en bosanemoon werden nog niet aangetroffen op het perceel, maar staan in de nabije omgeving. De struiklaag is ook heel goed vertegenwoordigd met opvallend veel aalbes en Europese vogelkers. Opmerkzame fietsers hebben onge-twijfeld het groene vzw Durme-bordje zien staan aan het fietspad tussen Stenenbrug en de Olentgracht.

 

StuAankoopScheldebroeken ECkje hooilandpuzzel in Berlare

Diezelfde dag werd er nog een akte verleden, ditmaal aan de andere kant van ons werkingsgebied, voor de aankoop van een perceel hooiland in de Scheldebroeken in Berlare. Dit perceel ligt op een steenworp van de Schelde en grenst langs drie kanten aan reservaatpercelen. Het versterkt op die manier de soortenrijke hooilandverbinding in het hart van de Scheldebroeken, het Aubroek. Alweer een stukje van de puzzel.

 

 

VijverFondatieLaatste vijvers van de Fondatie van Boudelo

Het grootste vzw Durme-reservaat in Sinaai en Stekene is sinds begin deze zomer alweer een perceel rijker. Met de aankoop van een perceel bos met twee visvijvers zijn nu - op één plas na - alle voormalig recreatieve waterplassen binnen de Fondatie in eigendom van vzw Durme. Net als de andere vijvers zullen ook deze plassen ecologisch heringericht worden zodat het reservaat o.a. haar titel van libellen-hotspot van het Waasland kan behouden en wie weet de komende jaren kan meedingen met de Damvallei, hét libellengebied van Oost-Vlaanderen.

 

PercelenAudenaertHistorische meersen in Daknam

Dé aankoop van het jaar 2016 was toch wel die van de bijna twee hectare historische meersen binnen de Lokerse Moervaartmeersen in Daknam. De percelen liggen uitgestrekt tussen de oevers van de Durme en de Turfakkerbeek, niet ver van het pompgemaal aan de Daknambrug. De zware kleigronden, destijds afgezet door de Durme, staan in de winter soms helemaal blank en hebben kunnen voorkomen dat akkerbouw hier een voet aan de grond kreeg. Vzw Durme zal d.mv. nulbemesting én een strikt maairegime de kruidenrijke graslanden van weleer terugtoveren langsheen dat deel van de Durme en haar oevers.

 Zijn er herfstaankopen in het verschiet?

Het jaar is natuurlijk nog niet om! We kunnen jullie dan ook al meegeven dat er ondertussen een akkoord is voor de aankoop van een perceel weiland aan de Zuidlede in Moerbeke. Gezien de geringe oppervlakte van het perceeltje is de grens van 200 ha in eigendom evenwel nog niet bereikt voor dit jaar.

Vandaar onze oproep aan jullie om mee te helpen die trofee binnen te halen en die pluim op onze hoed te steken. Verleng nu al je lidgeld voor de jaargang 2017 en help ons om die kaap van 200 hectare dit jaar nog binnen te halen! Het is o.a. dankzij jullie ledenbijdrage dat vzw Durme nog steeds nieuwe percelen kan verwerven en (her)inrichten. Gelukkig maar, want de aankoop van grond is en blijft de beste manier van natuurbescherming in onze streek. Wil je de natuur in de streek een extra duwtje in de rug geven? Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

De kaart hieronder geeft een beeld waar de aankopen zich situeren en waar vzw Durme welke reservaten beheert.

 

Aankopennov2016

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Opgelet! Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn uitzonderlijk gesloten omwille van de COVID-19 maatregelen. We zijn steeds bereikbaar via 09 348 30 20 en info@vzwdurme.be

Toggle Bar