Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Sigmaplan brengt veiligheid en top-natuur langs de Durme

beerkaaihuisjeIn het kader van het Sigmaplan vindt de komende maanden het grootst mogelijk natuurontwikkelingsproject langs de Durme in Temse en Waasmunster plaats. Het project heeft oog voor recreatieve, natuureducatie en economische elementen. Natuurvereniging vzw Durme steunt dit project dan ook ten volle.

 

Het Sigmaplan in de Durmevallei is een onderdeel van een groter geheel, dat langs de Zeeschelde is uitgestippeld door 'De Vlaamse Waterweg'. Dit plan zal beveiligen tegen overstromingen bij extreem springtij en dit combineren met de zorg voor biotopen met een bijzondere natuurwaarde. Voor de natuurvereniging vzw Durme wordt het Sigmaplan het grootst mogelijke natuurontwikkelings-project langs de Durme, dat ook oog heeft voor recreatieve, natuureducatieve en economische elementen. De positieve inschatting door vzw Durme sluit aan bij deze van Natuurpunt, Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Over dit plan is via vergaderingen en brochures steeds ruime informatie verspreid door 'De Vlaamse Waterweg'. De inrichting van een Infopunt nabij Driegoten in Hamme, de schitterende reconstructie van de 'De Koolputten' bij de Mirabrug en de ingebruikname van het Beerkaaihuisje door  de vzw LIA, die kwetsbare jongeren opvangt, gebeurden al in het kader van dit Sigmaplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         In de Bunt in Hamme zijn de inrichtingswerken al ver gevorderd. In de toekomst zal in dit gebied dagelijks een beperkte tij doordringen en bij extreem springtij kan het gebied volledig onder water lopen en zo elders overstroming helpen voorkomen.

GROOT EN KLEIN BROEK

Op de noordelijke oever van de Durme te Elversele en Waasmunster wordt nu druk gewerkt in het Groot en het Klein Broek aan de voorbereiding van de toekomstige dijkverplaatsing. Zo kan later de huidige Durmedijk gedeeltelijk worden weggegraven en zullen deze gebieden dagelijks water opvangen en bij springtij elders overstromingen voorkomen. Hierbij verdwijnen nu populieren en streekvreemde aanplantingen om, in de toekomst plaats te maken voor de verplaatste dijk en een zoetwaterschor waarop rietvelden en wilgenvloedbos zich spontaan zullen ontwikkelen.

Dergelijke zoetwaterschorren zijn bijzonder zeldzaam in Europa en kregen de hoogste ecologische waardering. De wandelaars en trage fietsers zullen vanaf de verplaatste dijken steeds een mooi zicht hebben op het voortdurend af- of opvloeiend water, de slikken en de schorren. Dit uitzicht zal meestal zelfs beter zijn dan vanaf de huidige Durmedijk. Voor de snelle fietsers komt er op de meeste plaatsen een afzonderlijk fietspad naast de dijk. Dit zal de beruchte incidenten tussen wandelaars en snelle fietsers helpen voorkomen.

Buiten het overstromingsgebied ging in dit plan ook aandacht naar de bestaande toestanden. Zo zal de poel die geregeld gebruikt werd bij natuuronderzoek in Waasmunster-Sombeke,  worden vervangen door een gelijkaardige waterpartij driehonderd meter dichter bij de bewoning. Over die huidige werken werd niet altijd juiste en volledige informatie verspreid.

Natuurvereniging vzw Durme werkt nu mee aan het overgangsbeheer van het Klein en Groot Broek in Elversele en Waasmunster. Dit gebeurt op basis van een beheerplan ontworpen door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op 17 februari organiseert vzw Durme, in samenwerking met vzw LIA, een startdag voor geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers-medewerkers. Over het eindresultaat van die werken is er geen twijfel, want alle gelijkaardige uitgevoerde realisaties van het Sigmaplan in Kruibeke, Berlare, en Wichelen bewezen reeds hun nut tijdens de laatste springtij, verhoogden de natuurwaarden en lokten daar veel meer bezoekers dan voorheen.

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Opgelet! Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn uitzonderlijk gesloten omwille van de COVID-19 maatregelen. We zijn steeds bereikbaar via 09 348 30 20 en info@vzwdurme.be

Toggle Bar