Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

De Eenbes en Reservaatzone Donkmeer breiden uit

Eenbes BdM 3Vzw Durme kon deze maand twee aankopen afronden in haar natuurreservaten de Eenbes (Lokeren-Moerbeke) en de Reservaatzone Donkmeer (Berlare).

De aankoop van het weiland - omzoomd met knotwilgen - in de Eenbes zal omgevormd worden naar een soortenrijker hooiland. Om dit te bekomen, zal het perceel niet langer begraasd worden door paarden, maar zal het gemaaid worden onder natuurbeheer, zonder bemesting en pesticidengebruik. We verwachten er knoopkruid en wilde margriet, steenuil en  gekraagde roodstaart! Het natuurbeheer start nog dit voorjaar en nieuwe perceel sluit mooi aan bij de aankopen van de laatste jaren in dat reservaat. 

De aankoop aan het Donkmeer is een verruigd , hier en daar verbossend voormalig perceel dat vroeger dotterbloemgrasland was. Dit perceel is trouwens mooi te zien van op de Brielstraat. Door deze aankoop ontstaat een aaneengesloten geheel van meer dan 50 hectare topnatuur van moerassen, bossen, rietvelden en drijtillen. We zullen daar weldra opnieuw een maaibeheer/hooibeheer toepassen maar zullen eveneens ruimte laten voor wat ruigere plekjes en structuurrijke  houtkanten. Spijtig genoeg zullen we er vooral moeten starten met een doorgedreven exotenbestrijding, want door de jarenlange ‘verwaarlozing’ en niets doen van de vorige eigenaar, is de exoot reuzenbalsemien massaal aanwezig op het perceel. Reuzenbalsemien heeft de neiging om andere vegetaties en plantensoorten te overwoekeren, wat de biodiversiteit niet ten goede komt, en dient daarom bestreden te worden.

De Reservaatzone Donkmeer is een ware hotspot van biodiversiteit en ligt op een boogscheut van het recreaiedomein de Nieuwdonk. Het Donkmeer geniet bekendheid bij onder meer de wandelaar, toerist, historicus, smulpaap, kunstenaar, maar ook menig bioloog en natuurliehebber.

Voor heel wat zeldzame vogels is het gebied van levensbelang. Vanuit het riet klinkt de zang van de snor en de blauwborst. Met wat geluk kan je hier zelfs bijzondere reigerachigen aantreffen zoals de roerdomp en de woudaap. Naast tal van vogelsoorten herbergt het gebied - als laatste in de ruime regio - zeldzame planten zoals veenpluis, wateraarbei en moeraskruiskruid. Dit zijn allen planten die enkel in laagveenbiotopen voorkomen, een biotoop dat in Oost-Vlaanderen nauwelijks nog voorkomt.

We zijn dan ook verheugd met deze aankoop! Alleen kunnen we nog een financieel duwtje in de rug gebruiken. Help ons mee dit sluitende puzzelstuk aan te kopen.

  • Met een gift van 40 euro help je mee deze unieke aankoop te realiseren.
  • Met een gift van 60 euro draag je bij tot het herstel van de natuurwaarden van dit gebied.
  • Met een gift van 100 euro help je mee het perceel toegankelijk te maken voor wandelaars.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen overgeschreven worden op het rekeningnummer BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme) met de vermelding “Gift Donkmeer”. Nadien ontvang je van ons een fiscaal attest en recupereer je tot bijna de helft van jouw gift via je belastingen.

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum Molsbroek is open op zaterdag tot zondag van 14 tot 18 uur en van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.

Het bezoekerscentrum Donkmeer is alle dagen open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.
Toggle Bar