Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

582 natuurliefhebbers kopen samen met natuurvereniging vzw Durme laatste puzzelstuk van de Buylaers aan.

Kaart aankoop 100 SITE582 buurtbewoners, natuurliefhebbers, wandelaars en Lokerse bedrijven lieten hun groene hart zien en zamelden afgelopen maanden 45.491,15 euro in. Na jarenlang onderhandelen kon vzw Durme een belangrijke perceel aankopen in de Buylaers, een natuurgebied in het centrum van Lokeren. Dit ontbrekende stukje zou de puzzel van het gebied afwerken tot een mooi en toegankelijk stuk groen, ideaal voor iedereen die wil ontsnappen aan de drukte van de stad. Dankzij deze actie kon natuurvereniging  vzw Durme samen met de Vlaamse Overheid de aankoop verzekeren. Vandaag werd het gebied symbolisch geopend. Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje bijdraagde!

Mei 2019 lanceerde vzw Durme de eerste vraag om hulp. De natuurvereniging wou een perceel van 2,5 hectare grasland aankopen aan de rand van natuurgebied de Buylaers. Dit perceel zou het huis van de ooievaar volledig veilig stellen. Nu, 4 maand later, klopt de campagne af op een totaal ingezameld bedrag van maar liefst 45.491,15 euro. 582 schenkers hebben er samen voor gezorgd dat vzw Durme het perceel kon aankopen en beschermen, en dat is een primeur in de streek. Bedankt!

Komend voorjaar plaatsen we dan ook, om iedereen mee te laten genieten van dit reservaat, een gratis vaste verrekijker, gericht op de ooievaarspaal. Zo maak je vanaf de eerste rij alle gebeurtenissen bij familie ooievaar mee.

 

 

Hoogst mogelijke bescherming voor Lokerse natuur

Donderdag 12 september zette vzw Durme daarom iedereen die dit project tot een goed einde bracht in de bloemetjes. Alle schenkers kregen een exclusieve wandelfolder in de bus, het glas werd geheven op alle vrijwillige medewerkers en Creafor, De Strycker en De Maesschalck-Goethals, drie Lokerse bedrijven die hun schouders mee onder het project zetten, ontvingen een certificaat voor hun geleverde steun.

Nu vzw Durme het perceel kon aankopen, zijn we volop bezig met de voorbereiding om dit perceel te laten erkennen als ‘natuurreservaat’ . Dit is de hoogst mogelijke bescherming die een gebied kan krijgen. In afwachting hiervan begonnen we alvast met het natuurbeheer, en werd het perceel een eerste keer gemaaid volgens de ecologische principes.

Mooie toekomst met kansen voor plant, dier én mens!

Buylaers siteMomenteel is de soortenrijkdom nog relatief laag, maar het gebied heeft een enorm potentieel. Door de nabijgelegen bijzondere graslanden, de hoge grondwatertafel en het historische gebruik verwachten we dat dit binnen enkele jaren zal uitgroeien tot een van de mooiste percelen van de Buylaers. Waar nu vooral grassen groeien, verwachten we binnenkort bloeiende soorten als grote ratelaar, echte koekoeksbloem, en wellicht op termijn ook bijzondere wilde orchideeën. De ooievaar zal er steeds vaker op zoek gaan naar voedsel, rietgorzen en rietzangers zullen broeden in de rietkragen aan de randen, roofvogels zullen over het perceel vliegen op zoek naar klein grut.

Zo blijft de Buylaers een oase van groen midden in de stad, volledig toegankelijk voor wandelaars en fietsen langs de verharde paden.

 

 bsiteb1site b2site

 

 

 

 

 Met dank aan onze sponsors.

 

creafor logoADV DMGkleiner

 

 De Strycker

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Opgelet! Het bezoekerscentrum Molsbroek en het bezoekerscentrum Donkmeer zijn uitzonderlijk gesloten omwille van de COVID-19 maatregelen. We zijn steeds bereikbaar via 09 348 30 20 en info@vzwdurme.be

Toggle Bar