Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Teleurgesteld over uitspraken Stad Lokeren verharding Durme- en Moervaartdijk

06022020 Wandelpad Moervaartdijk comprNatuurvereniging vzw Durme is teleurgesteld over uitspraken Schepen Liebaut en Van Hoorick om aanleg van Pieter-Heydensveer langs de Moervaart te koppelen aan verharding van de Durme-en Moervaartdijk tussen Daknambrug en Sinaaibrug (fase 3).

Bij de opmaak van de plannen voor fase 2 (Durmedijk tussen centrum Lokeren en Daknambrug) was duidelijk gesteld dat we daar geen voorstander van zijn. Als ultiem compromis konden we enkel akkoord gaan als de verharding aldaar beperkt zou blijven tot een tweesporenpad in uitgewassen beton en de geplande aanleg van een plasberm als uitbuiging van de Durme met voldoende brede rietstrook. Maar ook het behoud van het niet verharde dijkpad langs het verder noordelijk deel tussen Daknambrug en Sinaaibrug (fase 3) was een voorwaarde. De toegankelijkheid voor fase 2 en 3 moet gericht zijn op wandelaars en trage fietsers die in alle rust willen genieten van de omliggende gevoelige natuurwaarden.

Langs fase 3 is bovendien ook een deel van de dijk zelf eigendom van vzw Durme en erkend reservaat. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft steeds duidelijk gesteld dat elke verharding op de nu toegankelijke dijk tussen Daknambrug en Sinaaibrug steeds een bindend ongunstig advies zal krijgen.

Nu ook de uiterst zeldzame otter aanwezig is langs de Durme en Moervaart, is het behoud van voldoende rust langs de dijken nog belangrijker geworden.

Niet dat er geen recreatie mogelijk is, maar er dringen zich wel maatregelen op waarbij de overheid een verantwoordelijkheid heeft. De vzw Durme wenst daarover in overleg te gaan met alle betrokkenen. Een verdere uitbouw van een netwerk aan voldoende ontoegankelijke natuurzones langs de Durme en Moervaart is belangrijk, alsook het onder controle houden van de pleziervaart (geen vaarten tussen zonsondergang en zonsopgang). 

Vzw Durme waarschuwt de Stad Lokeren dat ze de al gevoelige overeenkomst voor fase 2 mogelijk op de helling zet als blijkt dat er concrete plannen zijn voor een verharding van de dijk langs fase 3 tussen Daknambrug en Sinaaibrug. Indien nodig overweegt de vereniging om op basis van de beschikbare informatie bij het openbaar onderzoek van  fase 2 alsnog een bezwaar in te dienen. De vzw Durme vraagt duidelijkheid van het stadsbestuur, en hoopt nog steeds dat in overleg met o.m. de Stad Lokeren en De Vlaamse Waterweg afspraken kunnen gemaakt worden om voldoende rekening  te houden met de gevoelige natuurwaarden. 

 

 

 

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Kom eens langs! Het bezoekerscentrum Molsbroek is open op zaterdag tot zondag van 14 tot 18 uur en van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.

Het bezoekerscentrum Donkmeer is alle dagen open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.
Toggle Bar