Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Vzw Durme sluit beheerovereenkomst af met Provincie Oost-Vlaanderen over beheer Nieuwdonk

IMG 3463Natuurvereniging vzw Durme ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor het beheer van een groot aantal percelen in eigendom van de Provincie, gelegen buiten het centrale omheinde recreatieve gedeelte van het Provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare. Met de beheeroveenkomst wordt een nieuwe belangrijke stap gezet in de uitvoering van het ruimere natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer en de verdere ontwikkeling van de Reservaatzone Donkmeer waar vzw Durme al jarenlang aan bouwt. De samenwerkingsovereenkomst werd voorgesteld op maandag 27 juli 2020 door de bevoegde gedeputeerde Riet Gillis en Geert De Smet, voorzitter van vzw Durme, tijdens een terreinbezoek aan Broekmeers Zuid, één van de vier deelgebieden uit de overeenkomst.

De Provincie geeft in totaal bijna 30 hectare natuur in de Broekmeersen en de Heykensplas ten westen van de recreatievijver en de Hemelse Rij in de zuidoostelijke hoek in beheer aan de natuurvereniging. De vzw is zelf eigenaar van een aantal percelen in de omgeving, beheert ook een aantal percelen van de gemeente Berlare en deed in het verleden reeds het natuurbeheer van een aantal percelen van de toenmalige eigenaar van Nieuwdonk, de intercommunale DDS. Op 1 januari 2019 werd de provincie eigenaar van het gebied van 180 ha dat naast de centrale recreatieplas bestaat uit uitgestrekte broekbossen, oude turfputten, hooilanden en akker- en weilanden.

Riet Gillis, gedeputeerde:

 "Het hele gebied rond Donkmeer en Berlare Broek evolueert geleidelijk aan tot een toplandschap met zeldzame natuur en een zeer hoge waarde inzake recreatief medegebruik. Uniek in Oost-Vlaanderen, maar ook op Vlaamse en zelfs Europese schaal. De expertise van vzw Durme kan hierin van goudwaarde zijn. Met het afsluiten van beheerovereenkomst met de natuurvereniging zetten we als Provincie volop in op de uitbouw van de natuurkernen, zonder onder andere natuureducatieve aspecten uit het oog te verliezen."

"In de beheerovereenkomst is afgesproken dat VZW Durme de gewone kosten voor het beheer van de natuurpercelen volledig voor haar rekening neemt. Het gaat bijvoorbeeld om snoeien en hakken van bomen, het maaien van weiland, het bevorderen van natuurontwikkeling en het bestrijden van exoten.  Eventuele buitengewone kosten worden gedragen door de Provincie. "

"De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor een periode van 5 jaar en kan nadien verlengd worden. Dit jaar staat vooral het onderhoud van de moerasvegetaties langsheen veenplassen op de planning, met als doel om deze moerasvegetaties optimaal te laten ontwikkelen en niet te laten verbossen. Daarvoor zullen bepaalde zones gemaaid worden en zullen kiemplanten van wilg uit de rietvegetaties verwijderd worden."

Geert De Smet, voorzitter vzw Durme:

"Als natuurvereniging bouwt vzw Durme al jarenlang een natuurreservaat uit rond het Donkmeer. Een van de redenen hiervoor is dat hier nog unieke zeldzame laagveen- en drijftilvegetaties aanwezig zijn. Dat we nu dank zij de beheerovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen 30 ha natuur extra kunnen toevoegen aan ons reservaatproject is fantastisch."

DSCF1061

DSCF1071

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek is open op woensdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 18 uur.

Het bezoekerscentrum Donkmeer is alle dagen open van 13.30 tot 17 uur.

Toggle Bar