Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Droogte counteren met de 'Blue Deal' in Berlare

kraanwerkIn het kader van het Blue Deal-programma van de Vlaamse Overheid heeft vzw Durme een zeer kwetsbaar deel van de Reservaatzone Donkmeer ingericht met het oog op het sparen van oppervlakte- en grondwater. 

Door 1 kilometer (!) aan slootjes en greppels in te richten, zorgen we ervoor dat dit gebied opnieuw een 'natte spons' wordt. Er werd maar liefst 300 ton slib en bodemmateriaal verwijderd.

Dergelijke projecten zijn broodnodig in de strijd tegen klimaatsverandering en achteruitgang van biodiversiteit en ook belangrijk voor de bescherming van onze samenleving. Daarom zullen we ook de komende jaren volop blijven inzetten op natte natuur!

Lid-rechts

lidrechts