Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Over vzw Durme

tn iStock 000018528591 Medium1Vzw Durme is één van de drie erkende terreinbeherende natuurverenigingen die al 50 jaar staat voor natuurbehoud en meer biodiversiteit langs Durme, Moervaart en Schelde. We beheren natuurreservaten in 11 gemeenten (zo'n 470 hectare!) . Zo zorgen we voor meer natuur in het Waas- en Scheldeland.

Daarnaast brengen we mensen met een hart voor de natuur samen. We hebben een honderdtal vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. Elk jaar genieten meer dan 100.000 bezoekers van begeleide wandelingen, tentoonstellingen, workshops, (kinder)cursussen en natuuruitstappen in onze natuurgebieden.

In onze twee bezoekerscentra in Lokeren (Molsbroek) en Berlare (Donkmeer) komen jaarlijks zo’n 500 groepen (jong en oud) langs voor een begeleide wandeling, natuuractiviteit of tentoonstelling. Vogels spotten, kriebeldiertjes zoeken of biologisch wateronderzoek, je komt steeds op een interactieve manier in aanraking met de natuur.

Onze visie
Vzw Durme zorgt voor biodiverse natuur voor de toekomstige generaties rond Durme, Moervaart en Schelde. In de huidige, verstedelijkte samenleving beheren we robuuste natuur, waarvan de kwaliteit en de kwantiteit binnen ons werkingsgebied continu toeneemt. We zijn bij de inwoners van ons werkingsgebied bekend als een belangrijke hoofdrolspeler en aanspreekpunt op vlak van natuurbeheer, natuur-, landschap- en milieu–educatie. We gaan voor een netwerk van grote en kleine natuurgebieden, waarbij de kleine stapstenen even belangrijk zijn als de grote gebieden. Dankzij vzw Durme zijn de inwoners van ons werkingsgebied zich bewust van het belang van natuur en biodiversiteit. Vanuit dit draagvlak voor onze natuurlijke leefomgeving geven we input voor het lokaal en waar mogelijk bovenlokaal beleid.

Onze missie
Vzw Durme staat voor regionale natuur rond Durme, Moervaart en Schelde. We zetten in op natuurbehoud en de bescherming van landschappen door aankoop en beheer van natuurgebieden, ondersteund door natuurstudie. Met onze sterke educatieve werking laten we het brede publiek in het algemeen, kinderen en jongeren in het bijzonder, kennis maken met de natuur in hun buurt. We brengen met onze dagelijkse werking mensen met een hart voor de natuur samen. Door onze lokale verankering zijn we waakzaam en komen we snel in actie tegen huidige en toekomstige bedreigingen van onze leefomgeving. Dit alles doen we met een professioneel team, een sterke ploeg vrijwilligers en partners op het terrein.

 Beleidsplan 2017-2021

Hoe vzw Durme aan onze missie en visie wil werken, lees je in ons beleidsplan. We werken rond 5 doelstellingen: natuurbehoud, draagvlakverbreding, stem van de groene ruimte, natuurstudie en interne werking. Het volledige beleidsplan kan je hier raadplegen.

 

Wil jij ook de natuur in jouw buurt steunen? Word dan lid van vzw Durme! Sinds 1998 geeft vzw Durme vier maal per jaar een tijdschrift uit. In ’Durme- en Scheldeland’ vind je actuele informatie over de vereniging , regionaal natuurnieuws, opvallende waarnemingen, een pagina voor de allerkleinsten, een activiteitenkalender en nog veel meer. Of schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.

durmelogokleiner3

Bewaren

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek is open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 13 tot 17 uur en in het weekend van 14 tot 18 uur. Het bezoekerscentrum Donkmeer is alle dagen open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Toggle Bar