Topmenu

lid-gift-nieuwsbrief (2)

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs worden verschillende pakketten aangeboden. Er kan geboekt worden per halve dag, waarbij een programma max. 2 uur duurt. Dit kan voor 4,5 euro per programma per leerling.

Uitzondering: boek je het combinatieprogramma Chemisch-Biologisch wateronderzoek (3 uur), Ecocircuit ( op vraag langer dan 2 uur) of een andere bijzondere wandeling, dan betaal je 6,5 euro per dagdeel. Vraag zeker naar de opties. Voor meer info over de prijzen en boekingen, kijk hier. 

Seizoenswandeling

tn botjesTijdens de seizoenswandeling krijgen de leerlingen een algemene kennismaking met onze reservaten, met informatie over het ontstaan en het beheer, en de typische fauna en flora. Deze wandeling kan je boeken in het Molsbroek, aan het Donkmeer, in de Buylaers of de Fondatie van Boudelo. In overleg kunnen we ook een wandeling plannen in een van onze andere reservaten. In het Molsbroek en aan het Donkmeer is een bezoek aan de educatieve tentoonstelling van het bezoekerscentrum inbegrepen.

We staan stil bij de typische seizoenselementen zoals zaadverspreiding, voedselvoorraden, bloei en voortplanting. Daarnaast kan je ook vragen naar specifieke aandachtspunten zoals:

  • Klimaat: hoe kan je nu al zien dat het klimaat aan het veranderen is? 
  • Landschap: Hoe is het landschap gevormd? Welke historische gebeurtenissen laten nu nog zijn sporen na?
  • Ecologie: wie werkt samen met wie, en welke dieren of planten blijven liever uit elkaars buurt? Wat zijn biotopen en habitats?
  • Insectentuin: de kriebelende beestjes staan aan de basis van ons ecosysteem. Welke kan je hier vinden? We gaan aan de slag met loupepotjes en zoekkaarten.
  • Stiltewandeling: hoe luidt klinkt de stilte? We nemen met decibelmeters de proef op de som!

Locatie en leeftijd: Molsbroek, het Donkmeer, de Buylaers, Fondatie van Boudelo of een van onze andere reservaten voor de 1°, 2° en 3° graad.

 

 Biologisch wateronderzoek

tn biologieTijdens het biologisch wateronderzoek vangen we ongewervelden in de educatieve poel. Deze worden gedetermineerd met een zoekkaart, waarna de biologie van de gevangen organismen bestudeerd wordt: ademhaling, anatomie, voeding, enz. Op verzoek bepalen we de aan de hand van de gevangen organismen de biotische index van de poel.

(maximum groepen van 20 leerlingen)

Dit pakket kan gecombineerd worden met een seizoenswandeling.

Locatie en leeftijd: Molsbroek en Fondatie van Boudelo voor de 1° graad.
Opgelet: Download hier de lesbladen voor het biologisch wateronderzoek. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen.

 Ecocircuit

U kan voortaan kiezen uit twee keuze mogelijkheden: het gewone concept en het zelfstandig concept  Bij het zelfstandig-concept kan je voor een hele dag de bak met materiaal huren en dit programma zelf gidsen. De gidsen scheppen wel nog waterdiertjes en controleren of het materiaal in orde is.

waterdiertjesBij het ecocircuit gaan de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan het werk om een biotoopstudie uit te voeren. Verschillende opdrachten rond biotische en abiotische factoren in de natuur laten de leerlingen het landschap rondom het bezoekerscentrum onderzoeken. Aan de hand van een doorschuifsysteem voeren ze opdrachten uit zoals: de hoogte en de leeftijd van een boom inschatten, vogels bekijken, diertjes uit de poel en de insectentuin determineren, bomen determineren, enz. Deze opdrachten zijn herzien in kader van de biotoopstudie in de eindtermen natuurwetenschappen.

Locatie en leeftijd: Molsbroek voor de 1° graad.

Opgelet: Download hier de lesbundels voor het ecocircuit. Je kan kiezen, afhankelijk van het niveau van je leerlingen, de beschikbare tijd of de grootte van de groep, voor de korte (eenvoudige) versie (9 opdrachten) en de uitgebreide versie (met oa. onderzoek van abiotische factoren - 11 + 4 extra opdrachten).

Opgelet! De lesbundel van het ecocircuit werd in september 2019 vernieuwd. Zorg dat je zeker de laatste versie download. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen.

 

Chemisch en biotisch wateronderzoek *WANDELING*

tn chemieTijdens een 'chemische' wandeling gaan we op zoek naar enkele belangrijke chemische stoffen in het water, onderzoeken we hoe deze stoffen in ons water terecht komen, en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Aan de hand van concrete proefjes bepalen we de waterkwaliteit en onderzoeken we verschillende parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden. We leggen een duidelijke link met het dagelijkse leven van de leerlingen en de zichtbare effecten van deze parameters in het Molsbroek.

Het wateronderzoek kan per halve dag door maximum 2 groepen gekozen worden, een derde groep kan indien gewenst wel een wandeling bijboeken.

(maximum groepen van 20 leerlingen)

Locatie en leeftijd: Molsbroek voor de 2° graad.
Download hier de lesbladen voor chemisch en biologisch wateronderzoek. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen. De lesbundel van het Chemisch wateronderzoek werd in september 2021 vernieuwd. Zorg dat je zeker de laatste versie download.

Opgelet:  Dit combinati-programma duurt 3 uur. De prijs wijkt daarom af van onze andere programma's en is 6,5 euro per leerling.

 

 

Reis in de tijd - Op zoek naar sporenplanten

tn varenOp de wandeldijk van het Molsbroek zijn er heel wat verschillende primitieve planten te vinden. Sporenplanten als varens en paardenstaarten die al meer dan 200 miljoen jaar op de aarde voorkomen, mini-sporenplantjes zoals mossen en korstmossen en ook zwammen komen op deze wandeling onder de aandacht.

De natuurgids gaat op deze wandeling niet op zoek naar bepaalde soorten, maar wel naar de bijzondere kenmerken van deze oerplanten en de verschillen met de ‘moderne’ zaadplanten.

Locatie en leeftijd: Molsbroek voor de 2° graad.

Download hier vrijblijvende de lesbladen voor deze wandeling. De lesbladen worden tijdens de wandelingen niet gebruikt, wel kan eventueel tijdens de wandeling vrij genoteerd worden en kan de leerkracht de lesbladen gebruiken om bijvoorbeeld een activiteit voor te bereiden of als naverwerking in de klas.

 

De historische Eendenkooisite en turfwinning in de oude Schelde- arm
2009 07 Eendenkooi EC 2Het landschap in Berlare werd sterk bepaald door de mens. De oude Scheldearm werd grotendeels manueel uitgegraven voor turfwinning, de eendekooi werd ingericht voor het vangen van eenden voor de rijke adel. Tijdens een bezoek aan de vernieuwde eendenkooi vertelt de gids alles over de kooiker en zijn hondje, en hoe hij tewerk ging om eenden te vangen. Het vroegere kooikerhuisje en de bakenboom zijn nog steeds te bezichtigen. In het bezoekerscentrum zien we echte stukken turf.

Locatie en leeftijd: Donkmeer voor de 1°, 2° en 3° graad.


 

Lid-rechts

lidrechts

paarse balk bovenaan

Het bezoekerscentrum Molsbroek is open op woensdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur.

Het bezoekerscentrum Donkmeer is alle dagen open van 13.30 tot 17 uur. Vergeet uw mondmasker niet.

Toggle Bar