durmelogokleiner3

                                                                     .

ooievaar16Het was weer een bijzonder ooievaarsjaar in Lokeren. Het koppel van 2015 kwam terug in de Buylaers broeden, maar opmerkelijk was dat de dieren ruim 3 weken vroeger aankwamen dan vorig jaar. Bovendien streken ze beiden op dezelfde dag neer. Normaal komt het mannetje eerst om het nest klaar te maken voor zijn deerne.
Er werden uiteindelijk 3 jongen geboren. De eerste dagen zagen we er maar 2, het zwakste hiervan is reeds enkele dagen later door de ouders opgeofferd ten voordele van het andere jong, het was blijkbaar te zwak. 8 dagen na de eerste waarneming van geboorte werd er plots een 3de jong gezien, duidelijk kleiner maar vitaal.


Zondvloed
De 2 jongen groeiden goed en de ouders deden het super. Tot dat we de regen zondvloed kregen eind mei, begin juni liep het fout, 1 van de jongen overleefde het niet en werd uit het nest geworpen, dit net op de dag dat we zouden ringen.  Om de vogels rust te geven werd er dit jaar niet geringd, liever een jong zonder ring dan risico lopen op meer drama.

Het overlevende jong werd Klepper Pino genoemd en groeide verder goed op, ook al heeft hij een 'kruisbek'. Tevens bleek de dagen erna dat het mannetje een poot gebroken had, dit leidde in Lokeren tot heel wat ongerustheid. Vangen of spalken was niet realistisch, maar de weken erna is de poot toch terug aangegroeid. Weliswaar niet in een perfecte stand maar wel veel beter dan hoe de poot er in het begin bij bengelde.

Vroege trek

De trek van de ooievaars is zowat overal vroeg begonnen en in juli kreeg de Buylaers meermaals bezoek van overcirkelende soortgenoten. "Onze" ooievaars werden het laatst gezien op 9 augustus. Daarna kreeg de Buylaers nog een bezoek van een ongekend koppel, de man met een aluminium ring (niet afgelezen) en vrouw ongeringd. Opmerkelijk was dat deze tijdens hun bezoek toch ook even het nest op de paal bezochten, dat was niet echt verwacht.

We wensen Pino een goed leven toe, we hopen ons koppel terug te zien in 2017.