durmelogokleiner3

                                                                     .

tn iStock 000018528591 Medium1Vzw Durme is één van de drie erkende terreinbeherende natuurverenigingen die al 50 jaar staat voor natuurbehoud en meer biodiversiteit langs Durme, Moervaart en Schelde. We beheren 12 natuurreservaten in 12 gemeenten (zo'n 600 hectare!) . Zo zorgen we voor meer natuur in het Waas- en Scheldeland.

Daarnaast brengen we mensen met een hart voor de natuur samen. We hebben 13 professionele medewerkers en een honderdtal vrijwilligers die de vereniging mee draaiende houden. Elk jaar genieten meer dan 100.000 bezoekers van begeleide wandelingen, tentoonstellingen, workshops, (kinder)cursussen en natuuruitstappen in onze natuurgebieden.

In onze twee bezoekerscentra in Lokeren (Molsbroek) en Berlare (Donkmeer) komen jaarlijks zo’n 500 groepen (jong en oud) langs voor een begeleide wandeling, natuuractiviteit of tentoonstelling. Vogels spotten, kriebeldiertjes zoeken of biologisch wateronderzoek, je komt steeds op een interactieve manier in aanraking met de natuur.

Onze missie

Echte natuur, dichtbij, voor u

Vzw Durme is de regionale natuurvereniging rond de Durme, de Moervaart en de Schelde die de natuur in haar reservaten uitbreidt en beheert en ze, samen met het landschap, beschermt voor de toekomstige generaties. Dankzij vzw Durme beleeft het publiek die biodiverse natuur vanop de eerste rij, en ervaren bezoekers het belang ervan.

Onze visie

Natuurbescherming en draagvlakverbreding

We gaan voor een netwerk van grote en kleine natuurgebieden, die zoveel mogelijk verbonden zijn met elkaar. We beschermen landschappen en biotopen door een gerichte strategie om gronden te verwerven, beheerwerken uit te voeren en de  biodiversiteit nauwgezet op te volgen. Door onze lokale verankering zijn we waakzaam, zetten we ons in tegen huidige en toekomstige bedreigingen van onze leefomgeving en grijpen we alle kansen om de regionale natuur te versterken.

De mensen in ons werkingsgebied kennen ons als een belangrijke hoofdrolspeler en een aanspreekpunt voor natuurbescherming. We werken aan een breder draagvlak in alle niveaus van de samenleving. We houden een vinger aan de pols bij het lokaal beleid en - waar dat kan - het bovenlokaal natuurbeleid.

Met onze sterke verenigingswerking laten we het brede publiek en vooral kinderen en jongeren kennismaken met de natuur in hun buurt. Onze dagelijkse werking brengt mensen met een groen hart samen.

Dat doen we met een professioneel team, een sterke ploeg vrijwilligers, leden en partners op het terrein.

 Beleidsplan 2022-2026

Hoe vzw Durme aan onze missie en visie wil werken, lees je in ons beleidsplan. We werken rond 5 doelstellingen: natuurbehoud, draagvlakverbreding, stem van de groene ruimte, natuurstudie en interne werking. Het volledige beleidsplan kan je hier raadplegen.

 

Wil jij ook de natuur in jouw buurt steunen? Word dan lid van vzw Durme! Sinds 1998 geeft vzw Durme vier maal per jaar een tijdschrift uit. In ’Durme- en Scheldeland’ vind je actuele informatie over de vereniging , regionaal natuurnieuws, opvallende waarnemingen, een pagina voor de allerkleinsten, een activiteitenkalender en nog veel meer. Of schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.

durmelogokleiner3

Bewaren