durmelogokleiner3

                                                                     .

De meersen langsheen de Moervaart en hun omgeving zijn als natuurgebied wellicht het minst bekend in Lokeren. Begrijpelijk, want het is eigenlijk een samenvoeging van acht verschillende gebieden, alle gescheiden door wegen of waterlopen en met een eigen landschappelijke verscheidenheid. Het is dus een natuurgebied met veel afwisseling.

De Moervaartmeersen ontdekken?

Dat kan! De Lokerse Moervaartmeersen worden doorsneden door rustige wandelwegen met weinig of geen gemotoriseerd verkeer: het spoorwegwandel- en fietspad tussen Daknam en Eksaarde, het Oudenakkerstraatje, de Reepstraat en de dijk op de rechteroever van de Durme-Moervaart tussen de Daknambrug en de weg Sinaai-Eksaarde.

LokerseMoervaartmeersenKlik op de kaart voor een grotere versie. 

Langs de Moervaart en een noordelijk deel van de Durme ligt een vrij smalle, soms maar 200 m brede strook meersen. Op enkele plaatsen treft men er nog vochtige graslanden aan die in alle opzichten vergelijkbaar zijn met de mooiste stukjes uit bijvoorbeeld ‘De Daknamse Meersen’ of ‘De Buylaers’. In het zuidwesten wordt dit gebied afgeboord door een vage strook stuifzand. Het noordelijk gedeelte bestaat afwisselend uit akkers, weiden, populieren- en naaldhoutbossen. Het gedeelte ten zuiden van de Zuidlede omvat echter overwegend akkers en weilanden, die afgeboord zijn door opvallend veel knotwilgen.

Sinds 1992 ontwikkelt vzw Durme hier een reservaatproject. Door het aankopen van gronden en afsluiten van beheerovereenkomsten kregen 25 hectaren ondertussen een volwaardig natuurbeheer.

Natuurontwikkeling in de Moervaartmeersen

Een bijzonder natuurontwikkelingsproject, voorzien in het Lokers Natuurplan en met financiële ondersteuning van het stadsbestuur, werd uitgevoerd op een perceel van 1,4 ha langsheen de Moervaart.

Het was vroeger een moerassig grasland gelegen tussen de Moervaart en de Oude Vaartbeek maar is in 1956 opgespoten met baggerspecie. Hierdoor ontstonden er ecologisch zeer banale, maar landbouwkundig goede graslanden in een gebied dat op het gewestplan als natuurgebied is bestemd. Door deze baggerspecie opnieuw af te laten voeren tot op het vroegere maaiveld heeft vzw Durme de randvoorwaarden geschapen waarbinnen het verdwenen moeras en het vochtige grasland zich opnieuw konden herstellen.

Natuur kunnen we als mens nog niet ‘maken’ maar we kunnen er wel voor zorgen dat we de ideale omstandigheden scheppen waarbinnen die natuur zich opnieuw kan ontwikkelen. En uit ervaring weten we dat de natuur teruggegeven land heel snel opnieuw koloniseert: enkele maanden nadat graafmachines en vrachtwagens te keer waren gegaan, werd het gebied tijdens de voorjaarstrek al gebruikt door allerhande steltlopers. Ondertussen breidt een rietveld, waar sindsdien reeds zulks fraais als waterral en porseleinhoen werd opgemerkt, zich steeds verder uit. Zeker voor herhaling vatbaar dus!

Conservators: Eric Everaert - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Katy Beke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..