durmelogokleiner3

                                                                     .

Wie aan natuur in Lokeren denkt, denkt vaak aan het Groot Molsbroek. Het is een, naar Vlaamse normen, vrij groot natuurreservaat (122 hectare) met optimale toegankelijkheid. De wandeldijk biedt een mooi zicht op de diverse natuur: een uitgestrekte moerasvlakte met talrijke watervogels, elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige graslanden. Op de wandeldijk vind je 8 infoborden, 3 gratis te gebruiken vaste verrekijkers, een 24/7 infopunt, kijkkast met stereodia's, een insectentuin met blote voetenpad en in de winter een kijkwand bij de wintervoederplaats.

Het Groot Molsbroek ontdekken?

Dat kan! Rondom het moeras loopt een wandel- en fietsdijk die steeds vrij toegankelijk is. Je kan volledig rond het gebied wandelen (ongeveer 4,5 km of 1 uur wandelen), of je kan een stukje afsnijden (zie stippellijn op de kaart). Het reservaat ligt vlakbij de stadskern van Lokeren en is vlot bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Vanaf het station wandel je op een half uurtje naar het Groot Molsbroek via de Durmedijk langsheen o.a. de Buylaers.

Wandeling op RouteYou.

Tijdens of na een verkwikkende wandeling in het Molsbroek kan je terecht in het bezoekerscentrum (Molsbergenstraat 1):

  • 1 februari tot 31 mei: zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.
  • 1 juni tot 15 sep: zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.
  • 16 september tot 31 oktober: zondag van 14 tot 18 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.
  • 1 november tot 31 januari: zondag van 14 tot 17 uur, woensdag van 13 tot 17 uur.

Vissen in het Groot Molsbroek is mogelijk met een wettelijk verplicht, gratis hengelcontract, als u in het bezit bent van een visverlof. Het vissen gebeurt hier in de aangeduide zones volgens de wet op de riviervisserij en de bepalingen opgenomen in het hengelcontract. Stewards zorgen voor toezicht op het vissen. Dit hengelcontract is wettelijk verplicht en kan gratis worden afgehaald door vissers met een visverlof in Bezoekerscentrum Molsbroek.

 Knipselmolsbroek site

Klik op de kaart voor een grotere versie.

 Wil jij het Groot Molsbroek een steuntje in de rug geven? Schrijf van vandaag nog over op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme) met vermelding 'Gift Molsbroek'.

De bakermat

Het originele Molsbroek kan gezien worden als de bakermat van vzw Durme. De vereniging werd opgericht op 27 januari 1969 met onder andere als doel ‘... zich in te spannen om van het Molsbroek te Lokeren een volwaardig reservaat te maken’.

Het Molsbroek in Lokeren bekwam 1981 als één der eerste in Vlaanderen het statuut van erkend natuurreservaat. De regionale natuurvereniging vzw Durme zorgt er voor het beheer in nauwe samenwerking De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van dit gevarieerde domein van 75 ha. Een natuur-educatief ingerichte wandeldijk slingert doorheen het gebied en biedt de bezoeker een prachtig uitzicht op moeras, rietvelden, broekbossen, vochtige graslanden en rivierduinen.

Groot Molsbroek

Aanpalend aan het Molsbroek werden nadien gronden aangekocht met als doel ze als natuurreservaat te beheren. Het Agentschap voor Natuur en Bos verwierf in 1995 het rivierduin 'Molsbergen' en in 1997 samen met het gemeentebestuur van Waasmunster de vroegere zandwinningsplassen 'De Hamputten'. In uitvoering van het Sigmaplan werd in 2012 het grootste deel van 'De Hagemeersen' ten zuiden van Molsbroek aangekocht door dit Agentschap. Ondertussen kon vzw Durme ook enkele percelen vochtig grasland in 'De Hagemeersen' en bij 'De Hamputten' aankopen. Na uitgebreid overleg en overeenkomsten met alle betrokken partijen vormen deze reservaatgronden nu samen 'Groot Molsbroek' met een oppervlakte van 122 ha.

Het bezoekerscentrum Molsbroek, in 1985 gebouwd door het stadsbestuur van Lokeren, is een uitstekende basis voor personeel en vrijwilligers die in de toekomst zullen zorgen voor het natuurbeheer en talrijke natuureducatieve activiteiten in 'Groot Molsbroek'.  

Fauna en flora

De goede waterkwaliteit in het gebied en de gevarieerde biotopen bieden natuurlijk levenskansen aan tal van planten- en diersoorten. Zo is de bever ondertussen vaste bewoner van het Groot Molsbroek, en werd sinds januari 2020 de uiterst zeldzame otter er ook meermaals waargenomen. 

Onder de verschillende waargenomen zoogdiersoorten vinden we bijvoorbeeld ook bijzondere soorten zoals de meervleermuis, bosvleermuis en mopsvleermuis.

De vogels zijn ongetwijfeld de meest populaire en best bestudeerde dieren in het Molsbroek. De wandeldijk is uitstekend geschikt voor vogelobservatie. Sinds 1968 werden 235 verschillende soorten genoteerd: bijzondere broedvogels zijn woudaap, geoorde fuut, zomertaling, waterral, porseleinhoen, zwartkopmeeuw, snor, sprinkhaanzanger, blauwborst, rietzanger,...

Uit gespecialiseerd werk blijkt verder dat in het onderzochte gebied de laatste tien jaar 306 plantensoorten werden genoteerd. Hierbij zijn heel wat zeldzame planten zoals borstelbies, moerasbeemdgras en kruipend moerasscherm.

Minder bekend maar bijzonder boeiend zijn de ongewervelde dieren. Jaarlijks maken duizenden leerlingen kennis met de talrijke insecten, slakken en andere kleine dieren in het water. Een zeldzame vondst in dat water is de kleine spinnende watertor, die overal in Europa sterk in aantal vermindert. In het Molsbroek leven 44 soorten spinnen er is zelfs een spinnetje gevonden waarvan het voorkomen in heel de wereld slechts op 10 vindplaatsen in 4 landen bekend is (Carorita paludosa). Er werden ook 442 soorten nachtvlinders en 26 soorten dagvlinders genoteerd.

In het Molsbroek leven talrijke vissoorten. De meest algemene zijn paling, zeelt, verschillende soorten voorn, brasem en snoek. Met zijn tientallen hectaren ondiep water is het Molsbroek eigenlijk een ideale viskwekerij. Duizenden bezoekers hebben vanaf de wandeldijk tijdens warme dagen in mei-juni al genoten van de groepjes vissen die bij het afleggen van de eieren even onder de wateroppervlakte wentelen en spartelen.

De padden en andere amfibieën krijgen elk jaar speciale aandacht tijdens hun trek: van droger gelegen overwinteringsgebied naar de paaiplaatsen in het water van het Molsbroek. Sinds 1989 worden vooral in maart soms meer dan 2000 padden veilig over de Waasmunsterbaan geholpen tijdens de paddenactie.

Conservator: André Verstraeten - 09 348 18 59, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Co-conservator: Joris Everaert - 0497 67 23 69,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een begeleide wandeling reserveren in het Molsbroek? Klik hier voor online reservaties of contacteer het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 09 348 30 20.

Klik hier voor de toegankelijkheidsregeling Groot Molsbroek 2021

Bewaren

Bewaren

Bewaren