durmelogokleiner3

                                                                     .

De Linie: een lappendeken van bossen, moerassen, weiden al dan niet afgezoomd met oude knotwilgen, akkers, houtkanten, rietveldjes, oude turfputten en vijvers. En dat in een uitzonderlijk rustig gelegen zone, een van de weinige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen waar het nog echt stil en donker kan worden! Er liggen geen asfalt- en betonwegen en nergens is er kans op doorgaand verkeer. Alle veldwegen tussen de Liniewegel en de Oude Lede, de grens Lokeren-Moerbeke, lopen immers dood.

De Linie ontdekken?

Dat kan! De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door onze open ruimte! Het wandelpad is deels aangegeven op onderstaande kaart. De wandelroute (8 km) start aan de kerk van Eksaarde (niet op het kaartje).

Wandeling op RouteYou.

De LinieKlik op de kaart voor een grotere versie.


Natuurparel

Meer dan 430 plantensoorten zijn bekend in het gebied en daar is fraais onder te vinden zoals lidsteng, boskortsteel, wilde aardbei, schaduwgras, elzenzegge en schaafstro. Recent werd ook de zeldzame waterplant gegolfd fontijnkruid aangetroffen. Wel 57 vogelsoorten broeden regelmatig in het gebied, waaronder slobeend, ijsvogel, kleine karekiet, sperwer, buizerd, zwarte specht, wielewaal en nachtegaal.

Een visie op het beheer

In het kader van het reservaatproject ‘De Linie’ is door vzw Durme een globale visie op het toekomstig natuurbeheer uitgewerkt. Het kan voor een dergelijk groot gebied wel wat op dagdromerij lijken omdat de uitvoering alleen mogelijk is op de percelen die als reservaat worden verworven. Maar het is wel van groot belang dat bij het verwerven van reservaatpercelen in een bepaald gebied het beheer van elke nieuwe aankoop kadert binnen een globale visie. Per voorkomend biotoop zijn verschillende ingrepen gepland om uiteindelijk de planten en de dieren in de vrije natuur meer levenskansen te bieden.

Een deel van het gebied wordt begraasd door ezels. Tijdens een wandeling langsheen de Liniewegel kan je deze dieren gemakkelijk zien.

Turfputten

De ontginning van moer of turf in de middeleeuwen is zeer belangrijk geweest. Afgestor­ven planten die zich duizenden jaren opstapelden in moerasge­bie­den, werden uitgegraven en gedroogd als brandstof. Namen als Moervaart en Moerbeke zijn ontstaan tijdens die ontginningsperiode. Grote turfwinningen gebeurden waarschijnlijk niet in Eksaarde maar op sommige plaatsen, in verlande watergeulen, werd op kleine schaal turf uitgegraven. Die turfputten hebben nog oevers met een rijke plantengroei, onder andere waterviolier, grote lisdodde, echte koekoeksbloem, valeriaan en bosbies.

Grenzen met geschiedenis

Sinds 1994 streeft vzw Durme hier naar de uitbouw van een representatief natuurreservaat. Het project werd genoemd naar ‘De Linie’: een militaire verdedigingslijn, aangelegd door de Fransen in 1701-1702 om Vlaanderen te verdedigen tegen de Republiek Holland, die van Nieuwpoort tot aan de Maas liep en de zuidelijke grens van het visiegebied vormt. Over heel Vlaanderen zijn van ‘De Linie’ weinig restanten overgebleven. Lang heeft deze verdedigingsgordel echter niet stand gehouden want nadat de Verenigde Provinciën de Zuidelijke Nederlanden waren binnengevallen, werd die in Eksaarde reeds in 1703 gesloopt. Toch bleven er in het landschap een aantal resten bewaard.

Conservators: Geert Braem - 0496 31 26 17, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Bart Roels - 09 346 69 90.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over de Linie? Volg dan hun gloednieuwe blogspot De Vrienden en Vriendinnen van de Linie en geniet!