durmelogokleiner3

                                                                     .

Voor het secundair onderwijs worden verschillende pakketten aangeboden. Er kan geboekt worden per halve dag, waarbij een programma max. 2 uur duurt. Dit kan voor 4,5 euro per programma per leerling.

Uitzondering: boek je het combinatieprogramma Chemisch-Biologisch wateronderzoek (3 uur), Ecocircuit (op vraag langer dan 2 uur), dan betaal je 6,5 euro per dagdeel. Vraag zeker naar de opties. Voor meer info over de prijzen en boekingen, kijk hier. 

 

Seizoenswandeling 

maf gids 77Tijdens de seizoenswandeling krijgen de leerlingen een algemene kennismaking met onze reservaten, met informatie over het ontstaan en het beheer, de verschillende biotopen en habitats, en de typische fauna en flora. We staan ook stil bij de typische seizoenselementen zoals zaadverspreiding, voedselvoorraden, bloei en voortplanting.

Deze wandeling kan je boeken in het Molsbroek, aan het Donkmeer, in de Buylaers of de Fondatie van Boudelo. In het Molsbroek en aan het Donkmeer is een bezoek aan de educatieve tentoonstelling van het bezoekerscentrum eventueel inbegrepen.

 

 

 

Seizoenswandeling met focus op bepaald thema:

tn botjesTijdens de seizoenswandeling met focus op bepaald thema krijgen de leerlingen een kennismaking met onze reservaten, met informatie over het ontstaan en het beheer, en de typische fauna en flora. Deze wandeling kan je boeken in het Molsbroek, aan het Donkmeer, in de Buylaers of de Fondatie van Boudelo. In het Molsbroek en aan het Donkmeer is een bezoek aan de educatieve tentoonstelling van het bezoekerscentrum eventueel inbegrepen.

 

We staan stil bij de typische seizoenselementen zoals zaadverspreiding, voedselvoorraden, bloei en voortplanting. Daarnaast kan je ook vragen naar specifieke thema's zoals:

  • Klimaat: hoe kan je nu al zien dat het klimaat aan het veranderen is? 
  • Landschap: Hoe is het landschap gevormd? Welke historische gebeurtenissen laten nu nog zijn sporen na?
  • Ecologie: wie werkt samen met wie, en welke dieren of planten blijven liever uit elkaars buurt? Wat zijn biotopen en habitats?
  • Insecten: de kriebelende beestjes staan aan de basis van ons ecosysteem. Welke kan je hier vinden? We gaan aan de slag met loupepotjes en zoekkaarten.
  • Ecosysteemdiensten en beheer: de natuur levert heel wat diensten aan de mens. Wat zijn die diensten? Hoe beheren wij onze natuur?

Locatie: Molsbroek, het Donkmeer, de Buylaers, Fondatie van Boudelo

 

Biologisch wateronderzoek

tn biologieTijdens het biologisch wateronderzoek vangen we ongewervelden in de educatieve poel. Deze worden gedetermineerd met een zoekkaart, waarna de biologie van de gevangen organismen bestudeerd wordt: ademhaling, anatomie, voeding, enz. Op verzoek bepalen we de aan de hand van de gevangen organismen de biotische index van de poel.

(maximum groepen van 20 leerlingen)

 

Locatie: Molsbroek (Lokeren)
Opgelet: Download hier de lesbladen voor het biologisch wateronderzoek. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen.

Dit pakket kan gecombineerd worden met een seizoenswandeling of met het chemisch wateronderzoek (zie onder).

 

Chemisch wateronderzoek wandeling

tn chemieTijdens een 'chemische' wandeling gaan we op zoek naar enkele belangrijke chemische stoffen in het water, onderzoeken we hoe deze stoffen in ons water terecht komen, en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Aan de hand van concrete proefjes bepalen we de waterkwaliteit en onderzoeken we verschillende parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden. We leggen een duidelijke link met het dagelijkse leven van de leerlingen en de zichtbare effecten van deze parameters in het Molsbroek.

Het wateronderzoek kan per halve dag door maximum 2 groepen gekozen worden, een derde groep kan indien gewenst wel een wandeling bijboeken. (maximum groepen van 20 leerlingen)

Locatie: Molsbroek (Lokeren)

Dit pakket kan gecombineerd worden het biologisch wateronderzoek.
Download hier de lesbladen voor chemisch en biologisch wateronderzoek. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen. 

Opgelet:  Dit combinati-programma duurt 3 uur. De prijs wijkt daarom af van onze andere programma's en is 6,5 euro per leerling.  

 

Ecocircuit

waterdiertjesBij het ecocircuit gaan de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan het werk om een biotoopstudie uit te voeren. Verschillende opdrachten rond biotische en abiotische factoren in de natuur laten de leerlingen het landschap rondom het bezoekerscentrum onderzoeken. Aan de hand van een doorschuifsysteem voeren ze opdrachten uit zoals: de hoogte en de leeftijd van een boom inschatten, vogels bekijken, diertjes uit de poel en de insectentuin determineren, bomen determineren, enz. Deze opdrachten zijn herzien in kader van de biotoopstudie in de eindtermen natuurwetenschappen.

Locatie: Molsbroek (Lokeren)

Opgelet: Download hier de lesbundels voor het ecocircuit. Je kan kiezen, afhankelijk van het niveau van je leerlingen, de beschikbare tijd of de grootte van de groep, voor de korte (eenvoudige) versie (9 opdrachten) en de uitgebreide versie (met oa. onderzoek van abiotische factoren - 11 + 4 extra opdrachten).

De lesbundel van het ecocircuit werd in 2022 vernieuwd. Zorg dat je zeker de laatste versie download. De leerkracht wordt verzocht hiervan een bundeltje per leerling af te printen en mee te brengen. Indien dit vergeten wordt, zijn wij genoodzaakt om € 0.10 per afgeprinte bladzijde aan te rekenen.

Ecocircuit zelfstandig

Voortaan kan u ook kiezen voor het zelfstandig concept  Bij het zelfstandig concept kan je voor een hele dag de bak met materiaal huren en dit programma zelf doen. De nodige uitleg wordt meegedeeld bij het aflveren van de bak met materiaal.

Locatie: Molsbroek (Lokeren)