durmelogokleiner3

                                                                     .

Riet, gekroesd fonteinkruid en guichelheil staan graag met hun voeten in het water. Zij kunnen hinder ondervinden van een te lage grondwaterstand.

RietGekroesdfonteinkruidGuichelheil