durmelogokleiner3

                                                                     .

nieuwe molsbroekdijkWaterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal heeft een deel van het asfalt van de dijk rond natuurreservaat Het Molsbroek vernieuwd. De twee stroken die er het slechtst aan toe waren, kregen een nieuwe toplaag over een lengte van in totaal 1,1 kilometer. Zo is de wandel- en fietsweg aangenamer en veiliger voor de gebruikers. Een eerste strook ten noorden van het natuurreservaat werd over een lengte van ongeveer 650 meter vernieuwd en een tweede strook, nabij het bezoekerscentrum over, een lengte van ongeveer 450 meter. 

Er blijven nog hobbelige stroken over om geen snelle fietsers aan te trekken op een dijk waar jaarlijks duizenden wandelaars van de natuur komen genieten en honderden geleide bezoeken vertrekken vanuit het bezoekerscentrum van het Molsbroek. Dit is een doordachte beleidslijn vanuit het beheer van het reservaat.

Geniet ervan!