durmelogokleiner3

                                                                     .

loods molsbroekWie de voorbije maanden in de buurt van ons bezoekerscentrum Molsbroek voorbijkwam, zal allicht de drukke bouwactiviteiten bemerkt hebben. Vzw Durme bouwt een loods om al het materiaal in te bergen dat noodzakelijk is bij het beheer van de natuur in onze reservaatpercelen. Met de recente uitbreiding van reservaat het Molsbroek met de Hamputten, de Hagemeersen en de enclave Molsbergen die we in beheer kregen, is dit niets te vroeg.

De voorbije jaren stonden ons materiaal en onze voertuigen omwille van het ontbreken van eigen infrastructuur her en der gestald in een gehuurde bergplaats of zelfs in open lucht, wat in het laatste geval niet ideaal is voor de levensduur. Eind 2016 nam onze Raad van Bestuur de beslissing om een eigen loods op te richten. Er werd na onderhandeling een stukje terrein aangekocht van onze buur in de Molsbergenstraat, na consultatie van de dienst ruimtelijke ordening over de voorwaarden voor het oprichten van een loods.

Na verschillende offertes werd door De Houthoeve een ontwerp opgemaakt dat ter goedkeuring werd ingediend bij de stad Lokeren. Na de administratieve procedures kregen we eind 2017 groen licht voor de bouwwerken. Half februari werd gestart met de voorbereidende werken, zoals het plaatsen van een regenwater- en infiltratieput, en het gieten van de betonplaat.

loods kleinerDe constructie van de loods gebeurt in houtskelet en wordt aan de buitenzijden afgewerkt met lariksbeplanking zodat het geheel past in de omgeving en aansluit op de dakhelling van de naastliggende oude schietstand, wat een opgelegde voorwaarde was. We voorzien ook al de nodige leidingen om het regenwater te gebruiken aan de loods en ook op termijn in ons bezoekerscentrum voor toiletspoeling.

Wie bouwt, weet dat dit geld kost. Dit is niet anders voor onze vereniging die dit dient te bekostigen met eigen middelen. Om dit project te kunnen financieren dienen we toch een vrij aanzienlijk bedrag te lenen. We willen dan ook graag een oproep doen aan al diegenen die ons een warm hart toe dragen om een gift te doen die ons helpt de financiële last van deze investering te minderen. Je kunt dit doen door een bedrag te stortten op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme), met de vermelding “gift voor de loods”. Vanaf € 40 krijg je begin 2019 dan een fiscaal attest dat je kan inbrengen in je belastingen.