durmelogokleiner3

                                                                     .

zeearend hamme foto2 Joris EveraertIn de week van 6 tot 11 februari verbleef een onvolwassen zeearend ter hoogte van het provinciaal domein Puyenbroeck, de vroegere terreinen van de suikerfabriek en het reservaat Eenbes-Etbos en Maaibos in Wachtebeke en Moerbeke. In het gebied waar hij meestal werd gezien zaten ook regelmatig overwinterende ganzen en eenden. Hij leek ook enkele keren in de richting van het Meetjeslandse Krekengebied te vliegen waar in januari ook enkele keren een zeerarend werd waargenomen.

Bovendien werden tijdens de afgelopen winter en het vroege voorjaar  opnieuw op verschillende plaatsen territoriumhoudende middelste bonte spechten gezien in de streek. Sinds een paar jaar kan deze soort al waargenomen worden in drie grote boscomplexen: het gebied in en rond Puyenbroeck en Etbos in Wachtebeke-Moerbeke-Lokeren, het gebied van Vettemeers, Heirnisse en Fondatie in Moerbeke-Lokeren-Sinaai, en het gebied in en rond de Maaidonk en DDS bossen en de reservaatzone Donkmeer in Berlare. De soort komt in deze gebieden vrijwel zeker ook tot broeden. Het is een standvogel, dus men kan de vogels heel het jaar door bewonderen.

Zeearend in het Waasland

Bijna elk jaar wordt wel eens een zeearend gezien in de nieuwe grote natuurgebieden van de Waaslandhaven in Beveren. Daarbuiten bleef het in de afgelopen jaren in het Waasland beperkt tot een waarneming van een overtrekkende vogel in de Kruibeekse polder (23 september 2017), twee laag overvliegende vogels via de Durme in Waasmunster naar Zele en verder zuidelijk (27 oktober 2012), en een overtrekkende vogel in het Molsbroek in Lokeren (23 oktober 2009). Hoewel de zeerarend een zeldzame verschijning blijft in de streek, hopen we deze reusachtige 'vliegende deur' de komende jaren meer te kunnen zien, mede dankzij de lopende en geplande natuurontwikkelingsprojecten langs de Durme en Schelde (Sigmaplan) en Moervaartvallei.

Middelste bonte specht

middelste bonte specht foto1 Joris Everaert kleinTot ongeveer 50 jaar geleden was de middelste bonte specht een zeer schaarse broedvogel in Europa, die alleen voorkwam in de grote eikenbossen die zich uitstrekten van Midden Frankrijk tot Zuid Duitsland, Tsjechië, Polen en sommige delen van Hongarije, Griekenland en Wit-Rusland. Daarna kwam er een duidelijke sterke opmars die mogelijk te wijten is aan het ouder en structuurrijker worden van onze bossen in combinatie met een extensievering van het bosbeheer waardoor staand dood hout niet langer verwijderd wordt. Nochtans foerageert de middelste bonte specht slechts voor een deel op dood hout en lijkt vooral de aanwezigheid van minstens enkele gezonde oude eiken een sleutelrol te spelen. In de jaren 70 werd de middelste bonte specht ook broedvogel in Wallonië, en er waren al enkele zeldzame waarnemingen in Vlaanderen. De eerste zekere Vlaamse broedgevallen werden vanaf 2000 vastgesteld in het Meerdaalwoud en Zoniënwoud. In 2007 waren er al meer dan 80 broedkoppels in Vlaanderen en dat aantal is momenteel zeker veel hoger en ook verder toenemend.

De middelste bonte specht vertoont uiterlijke overeenkomsten met de grote bonte specht, maar hij is wat kleiner en meer gedrongen. Kenmerkend zijn de volledig rode kruin en licht roodoranje broek (maar juveniele grote bonte specht heeft dat ook), fijne lengtestreepjes op de flanken en onderzijde, een vrij korte dunne snavel en een ronde, blekere kop vermits de brede zwarte snorstreep niet doorloopt tot onder de snavel. De middelste bonte specht roffelt zelden maar het vocale repertoire is zeer divers. Het mannetje bakent zijn territorium af met een zang die klinkt als een klagend en miauwend 'kweeh kweeh....'. Maar pas op, het geluid lijkt op dat van de havik en gaaien kunnen het perfect imiteren.

Wil je graag meer vogelnieuws uit de streek, of ander interessant planten- of vogelnieuws? Word dan vandaag nog lid, en ontvang 4 keer per jaar ons tijdschrift boordevol boeiende artikelen! Schrijf 12 euro over op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme), met de vermelding “lidgeld +naam inwonenende gezinsleden+emailadres”.  Kijk hier voor onze andere ledenpakketten.

 (artikel en foto's: Joris Everaert)