durmelogokleiner3

                                                                     .

buylaers klklSinds begin september vinden er wegenwerken plaats in de Bleekmeersstraat in Lokeren. Om deze wegenwerken, die gepaard gaan met graafactiviteiten, te kunnen uitvoeren dient grondwater uit te werfzone gepompt te worden. In plaats van het opgepompte grondwater af te voeren naar een rioleringssysteem en op die manier te verliezen werd in onderling overleg met Stad Lokeren, vzw Durme en de aannemer Audebo, beslist om het opgepompte grondwater in het nabijgelegen natuurreservaat Buylaers te laten vloeien. Op die manier blijft het grondwater ter plaatse en kan het op een trage manier opnieuw de bodem indringen. Deze manier van werken wordt ook retourbemaling genoemd en zal nog tot eind januari uitgevoerd worden.

Vzw Durme ziet een win-win situatie in deze retourbemaling, op deze manier gaat geen grondwater verloren en kunnen tijdelijk enkele hooilanden en rietvelden onder water worden gezet.  ‘Het is volkomen natuurlijk dat meersengebieden, zoals de Buylaers, in de herfst- en winterperiode onder water komen te staan‘ vertelt Kristof Scheldeman van vzw Durme, ‘dergelijke natte plas-drascondities zorgen er voor dat de aanwezige moerasvegetaties zich beter kunnen ontwikkelen ’. Door het gebrek aan neerslag daalde de grondwatertafel heel sterk in het reservaat de afgelopen 3 jaar. ‘Dankzij het opgepompte water uit de Bleekmeersstraat kan de grondwatertafel terug worden aangevuld wat gunstig is voor onze moerasvegetaties’ aldus Scheldeman.

Het grootste deel van de Buylaers is al meerdere decennia in beheer bij vzw Durme in samenspraak met de stad Lokeren. Vzw Durme kocht in het voorjaar van 2019 - met massale steun van de Lokeraar - de laatste 2,5 hectare historische meersen van de Buylaers. Vzw Durme is verheugd dat deze aangekochte hooilanden meteen een belangrijke ecosysteemdienst - zoals het ter plaatse stockeren van opgepompt grondwater in plaats van het af te voeren - kan vervullen.

 

(foto: Jean Finet)