durmelogokleiner3

                                                                     .

plantdag linie klHet jaar 2020 was ondanks alle coronamiserie voor het Liniereservaat een voorspoedig jaar. Niet minder dan 4 aankoopdossiers werden afgerond voor een totale oppervlakte van 4,8 hectare. Het natuurgebied groeide daarmee aan tot 36,3 hectare.

Een van de aangekochte percelen was een bos van 4.500 m2 bestaande uit canadapopulieren en sparren. Een typisch bos uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, waar de aanplant alleen maar gericht was op houtopbrengst. De fijnsparren waren duidelijk getroffen door de letterzetter, een recent opgedoken schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte sparren dodelijk treft. De canada’s waren kaprijp. Omdat dit soort bos een zeer lage natuurwaarde heeft werd met de verkopers afgesproken dat zij het bos nog voor de aankoop mochten rooien. Vzw Durme zou na de verwerving van het perceel de herbebossing op zich nemen.

Bij de heraanplant werd resoluut gekozen voor een ander type bos. Geen nadruk meer op productie en opbrengst maar wel op biodiversiteit en kwaliteit. Het stukje bos kreeg dan ook de toepasselijk naam “Nieuwbos”.
Gedurende drie dagen in december werden door vrijwilligers, uiteraard corona-proof,  niet minder dan 7 verschillende boomsoorten en 6 verschillende struikensoorten geplant. In totaal 1.500 stuks. Bij de keuze van de boomsoorten werd rekening gehouden met het veranderende klimaat. Winterlinde, tamme kastanje en Spaanse aak zijn soorten die een hogere temperatuur verdragen en beter bestand zijn tegen toekomstige “hittestress”. Bij de struiken springen eenstijlige meidoorn, gewone vogelkers (niet te verwarren met de invasieve Amerikaanse variant) en wilde lijsterbes in het oog. Drie struiksoorten die tijdens de bloei zeer veel insecten aantrekken en in de herfst enorm geliefd zijn bij vogels die verlekkerd zijn op bessen.

Wil je het Nieuwbos van dichterbij leren kennen dan kan dat op een zeer eenvoudige manier. De Liniewegel, een populaire voetweg in Eksaarde, loopt er dwars door heen!

Hartelijk dank aan onze sponsor die 1500 steunstokjes gaf: Houthandel De Groote uit Lokeren en een bijzondere dankjewel aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen bij de realisatie van dit project: Antoine, Bart, Caroline, Christophe, Dirk (3x), Eric, Hannah (2x), Isabel, Jeroen, Jolijn, Lieve, Matthias, Mieke,  Pieter, Sven, Wouter en Yannick.

 

 

- Bart Roels en Geert Braem