durmelogokleiner3

                                                                     .

lepelaarsiteTen zuiden van Waasmunster-Sombeke en Temse-Elversele werd, in uitvoering van het Sigmaplan, het Groot en Klein Broek al omringd door een nieuwe dijk met ontdubbelde paden. Op de dijken ligt een halfverhard pad voor wandelaars en trage fietsers en daarnaast een geasfalteerde weg voor de snelle fietsers. Het zuidwestelijk deel van het Groot Broek is het afzonderlijk omdijkte Meulendijkbroek dat gelegen is naast een vroegere spoorwegbedding. Sinds 2018 zorgt De Vlaamse Waterweg daar in nauwe samenwerking met de natuurvereniging vzw Durme voor het overgangsbeheer via een gecontroleerd opengezette sluis. Op het ritme van de getijden vormde zich hier een waterpartij met dagelijks licht wisselend peil, opvallende rietveldjes en zich langzaam vormende zandbanken. Volledig passend voor dergelijk open biotoop heeft De Vlaamse Waterweg hier al eerder populieren en struiken verwijderd en twee afsluithekkens geplaatst, om verstorende betreding te voorkomen.

Lepelaars in het kleurrijke waterlandschap

Daardoor werd het hier een paradijs voor de watervogels, dat nu terecht "Het Sombeekse Zwin" wordt genoemd. Tijdens de voorbije maanden noteerden natuurliefhebbers hier opvallende maximum aantallen watervogels, onder meer 116 bergeenden, 142 krakeenden, 108 wintertalingen, 36 kuifeenden, 12 kemphanen,, 26 tureluurs, 11 bosruiters, 35 groenpootruiters, 10 zwarte ruiters en 25 kluten. Daarnaast ook bijzonder zeldzame watervogels zoals de zomertaling, steltkluut, purperreiger, kleine en grote zilverreiger, woudaap en kwak. Maar de grootste verrassing brachten de lepelaars. Dit zijn witte reigers met een opvallende brede platte lepelvormige snavel. In het meest rustig gelegen rietveldje bouwden ze een broedkolonie met tien nesten. In deze periode zijn de pas uitgevlogen jongen mooi te zien vanaf de plek waar vzw Durme een gratis te gebruiken vaste kijker plaatste, op het eind van de vroegere spoorwegdijk. Het Sombeekse Zwin werd zo de derde broedplaats met meerdere koppels lepelaars in Vlaanderen. De andere liggen in een natuurzone van de Waaslandhaven en in de Blankaart nabij Diksmuide. Het totaal aantal broedparen in Vlaanderen werd de laatste jaren geschat op slechts 23-40.

lepelaar adult 2juli2021 Joris Everaertkleursite

lepelaar uitgevlogen juveniel 2juli2021 Joris Everaertkleursite

 

 

 

 

 

 

(foto's: Joris Everaert)

Tussen half juli en half augustus is het uitzicht hier extra aantrekkelijk door de opvallende purperen veldjes met bloemende kattestaarten. Het kleurrijke waterlandschap met zijn opvallende watervogels biedt een natuurbeleving die nog nooit in Waasmunster werd aangeboden. Het kreeg ook al hoge waardering van het publiek, want dagelijks komen er fotografen en bezoekers uit alle hoeken van Vlaanderen hier genieten van de topnatuur.

Bij de uitstippeling van het overgangsbeheer waren binnen vzw Durme wel wat natuurdoelen gesteld, maar het nu al bekomen natuurresultaat overtreft alle verwachtingen. Het gaat ook in die richting in het Klein Broek dat ook al enkele maanden onder invloed van wisselend getij is gebracht. Deze tijdelijke inrichtingen bieden slechts een klein voorproefje van wat over enkele jaren het Groot en Klein Broek zullen worden na het doorgraven van de dijk van de Durme. Dan zal dergelijk natuurparadijs zich hier over een veel grotere oppervlakte kunnen vormen onder invloed van de getijden.

meulendijkbroek overzicht Jean Finetsite

lepelaars meulendijkbroek overzicht1 Jean Finetsite

lepelaars meulendijkbroek zone2 Jean Finetsite

 

 

 

 

 

 

(Foto's: Jean Finet)

 

Verdere informatie: André Verstraeten 09/3481859

Coverfoto : Patrick De Smedt