durmelogokleiner3

                                                                     .

263162443 231493159110513 6241669054384408152 nKen jij de 'Blauwe van Eksaarde'? Het is een populiersoort. De afgelopen weken werd in natuurreservaat De Linie een dreef her aangeplant met maar liefst 90 stuks van deze unieke boomsoort. Maar hoe komt die 'Blauwe van Eksaarde' nu aan zijn naam? Het was waarschijnlijk de heer van Eksaarde, François De Kerckhove (1780-1850), die rond 1800 de populierensoort “Blue d’Exaerde”/“Blauwe van Eksaarde” liet registreren. De soort is moeilijk van de andere canadapopulieren te onderscheiden. Maar 1 ding valt zeker op: hij komt pas eind april/begin mei in blad en is daarmee van alle populieren de laatste.

 
Normaal wordt in een natuurreservaat bij de heraanplant van een dreef meestal niet gekozen voor canada’s. De meeste soorten populieren zijn immers niet “inheems”. Toch werd deze keer per uitzondering (en met goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos) wel voor deze populierensoort geopteerd omdat hij in het verleden de typische dreefboom was voor Eksaarde en omstreken. Vandaag wordt nauwelijks nog voor de aanplant van deze soort gekozen. Het duurt immers bijna 10 jaar langer voor hij kaprijp is vergeleken met de populiersoorten die nu aangeplant worden. Omdat tijd in een reservaat echter van ondergeschikt belang is werd voor de heraanplant van de dreef toch voor de “Blauwe van Eksaarde” gekozen Op deze manier wordt zo ook een stukje “plaatselijk cultureel erfgoed” van Eksaarde voor het nageslacht bewaard. De nieuw aangeplante exemplaren zullen daarom natuurlijk niet gerooid worden eens ze kaprijp zouden zijn.
 
De “Blauwe van Eksaarde” is een populier die een stamomtrek van meer dan 3 meter kan bereiken. Enkele oudere exemplaren van deze soort kan je terugvinden en van naderbij leren kennen in de Koo-dreef vlak bij de Kruiskapel (zie ook plannetje). Ze zijn waarschijnlijk al meer dan 70 jaar oud en hebben (geboetseerd door weer en wind) mooie grillige vormen gekregen.
 
Wil jij de aanplant steunen? Dat kan!
Schrijf dan 25 euro over op rekeningnummer: BE52 0012 2999 0009
vzw Durme Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren
 
VERMELDING: gift Blauwe van Eksaarde
Goed om weten:
1. Sponsor je 2 bomen (of meer) schrijf dan minstens 50 euro over. Je ontvangt dan een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingsvermindering van 45% op het bedrag van jouw gift.
2. De aangeplante bomen worden genummerd. Je ontvangt als sponsor een bericht welke boom (of bomen) je een gift gegund hebt. Je kan “jouw” Blauwe van Eksaarde in de dreef dus een bezoekje gaan brengen en kijken hoe hij het stelt. Met wat geluk meer dan 70 jaar lang! Indien een boom om een of andere reden heraangeplant moet worden staat vzw Durme in voor de vervanging.
3. Indien er meer giften binnen komen dan de 90 beschikbare “Blauwe van Eksaarde” krijgt een boom meer dan 1 sponsor. Het surplus aan ontvangen sponsorgeld zal dan aangewend worden voor het bomenfonds van de Linie. Eind 2022 zal immers 4 (!) hectare nieuw bos aangeplant worden op enkele van de dit jaar aangekochte percelen. Natuurlijk ga jij daar als sponsor van op de hoogte gehouden worden.
 
261621557 1039859863526075 5776927757010598123 n262127601 3052952998297676 7120102755508358682 n
Blauwe van Eksaarde situering