durmelogokleiner3

                                                                     .

IMG 20210816 174714siteVoor het vierde jaar op rij breidde vzw Durme haar regionale natuur uit met meer dan 10 ha en komen we over die periode van vier jaar zelfs uit op meer dan 52 ha nieuwe natuur. In tegenstelling tot de vorige jaren werden er dit jaar meer kleine aankopen verricht, goed voor in totaal 13 verschillende aankoopdossiers.

Veel hangt uiteraard af van de kadastrale oppervlakte van deze percelen; die kunnen regionaal soms sterk verschillen. Zo vinden we langs de Schelde in het natuurgebied de Scheldebroeken (Berlare en Zele) een lappendeken van kleinschalige hooilanden en sloten terug die getuigen van een eeuwenlang beheer als hooiland. Door verdroging, overbemesting en veelvuldig gebruik van herbiciden is de natuurwaarde hier echter zeer sterk achteruitgegaan. Gelukkig komt het spreekwoord ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’ voor in het woordenboek van vzw Durme en werken wij verder - door aankoop en inrichting van deze kleine perceeltjes - aan het herstel van dit historisch meersenlandschap waar soorten als grutto, kievit, blauwborst of roodborsttapuit zich thuis voelen.

Van die 13 aankoopdossiers in 2021 werden er trouwens meer dan de helft gerealiseerd op grondgebied Berlare, nl. vier aankopen in de Scheldebroeken en drie binnen de Reservaatzone van het Donkmeer. Een speciale vermelding en dank vanuit vzw Durme gaat dan ook uit naar haar lokale afdeling uit Zele-Berlare-Wichelen voor hun jaarlijkse bijdrage voor de aankoop van meer natuur in en rond Berlare. Een gezellige bende vrijwilligers die jaarlijks zorgen voor tal van activiteiten, workshops, werkdagen en zoveel meer. Neem zeker eens een kijkje op hun facebookpagina.

Ook bij de verdere uitbouw van haar natuurgebieden in de Moervaartvallei zit vzw Durme niet stil. Zowel in de Linie (Eksaarde, Lokeren) als in de Fondatie van Boudelo (Sinaai, Sint-Niklaas) werden er dit jaar een aantal interessante aankopen verricht. In de Linie ging het trouwens over een tweetal akkers (in totaal meer dan 4 ha) die grenzen aan bestaande percelen in natuurbeheer. Twee vliegen in één klap aangezien we door deze aankoop zowel de bemesting in ons natuurgebied laten stoppen én vzw Durme zo verder werk kan maken van de realisatie van nieuwe bos in de Moervaartvallei. In de Fondatie daarentegen ging het over een aantal bestaande bossen, maar vooral de aankoop van de volledige Hooidreef met een 200-tal populieren springt in het oog. Een deel van die populieren betreft nl. de variëteit ‘Blauwe van Eksaarde’ 

Tot slot werd er nog een aankoop van een bos verricht in de Kerregavers (Grembergen, Dendermonde) en werden de laatste percelen in de Hagemeersen (deelgebied van het Molsbroek in Lokeren) in beheer genomen door vzw Durme.

Dan rest nog de vraag: ‘wat mag je verwachten van vzw Durme in 2022?’ Veel! Want op dit ogenblik zijn er reeds 7 concrete aankoopdossiers lopende in Sint-Niklaas, Zele, Hamme, Berlare en Lokeren.

Kaart aankopen 2021

Knipsel