durmelogokleiner3

                                                                     .

KnipseleenbessiteNatuurvereniging vzw Durme i.s.m. zelfpluktuin Biekes & Bezekes en IT consultant Lion Co. breidde in de winter van 2021-2022 haar bosoppervlakte in het natuurgebied de Eenbes (Lokeren-Moerbeke) uit met 0,24 hectare mantelzoom en bosrand. 

De nieuwe mantelzoom grenst aan een reeds bestaand bos van vzw Durme met een mooie populatie slanke sleutelbloem en grote keverorchis. In dit boscomplex in het zuiden van de Moervaartvallei treffen we reeds zeldzame soorten als boommarterhavik en keizersmantel aan. Zij zullen ongetwijfeld profiteren van deze bosuitbreiding. 

 De aanplant werd uitgevoerd door de conservators en de terreinploeg van vzw Durme. De soortensamenstelling van de aangeplante bomen en struiken bestond uit zomereik, zoete kers, winterlinde, gewone lijsterbes, zwarte els, spork, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, Europese vogelkers en wilde kardinaalsmuts. De aanplant werd voorzien van wildbescherming tegen vraat van konijn en ree.

 

biezekes en bezekes