durmelogokleiner3

                                                                     .

RM Otter 2453In de zomer lanceerden we een crowdfundingactie in teken van de otter. En met succes! We zamelden samen 35.000 euro in. Hiermee wordt geïnvesteerd in meer natte natuur in de regio rond Durme, Moervaart en Schelde. Een goeie 11 ha grond werd dit jaar aangekocht om verder te beheren en te herstellen in functie van de otter.

📸 Ronald Messemaker

“Crowdfundingacties in tijden van financiële onzekerheid zijn altijd een spannende aangelegenheid. Toch ontvingen we dit jaar maar liefst 35 000 euro aan giften voor meer én betere natte natuur,” vertelt Thomas Van Lancker, verantwoordelijk voor nieuwe aankopen bij vzw Durme. “Dit geeft vertrouwen in onze werking en in de toekomst. Onder andere door deze actie konden wij dit jaar 11 ha waardevol leefgebied voor de otter aankopen. Vooral in de Moervaartvallei en rond het Donkmeer konden heel wat terreinen aangekocht worden.” 

Aankoop natte natuur kaart 8 FINAAL

 

Door te investeren in meer en betere natte natuur, zorgen we voor een hoopvolle toekomst voor de otter, maar ook voor onszelf. Het afgelopen jaar toonde opnieuw aan dat extreme droogte een reëel probleem wordt. De sponswerking van die natte natuur biedt dus heel wat voordelen ook op langere termijn.