durmelogokleiner3

                                                                     .

Boomaanplant websiteformaat 2Op zaterdag 18 november plantte Aliplast Aluminium Systems, Rotary Sint-Niklaas en Factry samen met natuurvereniging vzw Durme een nieuw bos van iets meer dan 3,5 hectare aan in Sinaai, Sint-Niklaas. Het nieuwe loofbos zal twee waardevolle bosgebieden binnen het natuurgebied de Fondatie van Boudelo verbinden én versterken. De Fondatie van Boudelo is gekend voor haar rust en stilte maar huisvest ook een aantal zeer zeldzame diersoorten zoals boommarter, mopsvleermuis, zwarte specht, havik, koevinkje en veenmol.

Door deze bosuitbreiding wordt er een verbinding gecreëerd tussen twee bestaande bosgebieden in het natuurgebied die op hun beurt verbonden zijn met het grootste boscomplex van de Moervaartvallei. Op die manier versterken we de zeer waardevolle bosgordel in dat deel van de Moervaartvallei die loopt van Puyenbroeck over Wachtebeke en Moerbeke via Lokeren helemaal tot in Sint-Niklaas.

De soortensamenstelling van de 3.300 aangeplante bomen en struiken bestond uit winterlinde, zwarte els, zoete kers, zachte berk, hazelaar, boswilg, Spaanse aak, zomereik, gewone lijsterbes, fladderiep, spork, eenstijlige meidoorn, wegedoorn, hondsroos, Gelderse roos, sleedoorn, Europese vogelkers, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts. De aanplant werd voorzien van wildbescherming tegen vraat van vooral ree die een grote populatie kent in het gebied.

Lees ons verhaal ook via deze link: bosteller.be - verhalen, Fondatie van Boudelo

De Fondatie van Boudelo is één van de rijkste en meest waardevolle natuurgebieden van het Waasland. De combinatie van poelen, bossen, dreven en hooilanden is een paradijs voor mens en natuur. Het natuurgebied is gelegen in één van de laatste stiltegebieden van Oost-Vlaanderen en is een uitloper van de Moervaartvallei, één van de meest waardevolle open ruimtegebieden van deze provincie! Aan de Liniedreef kan je het gebied verkennen via de 8 meter hoge kijktoren. Door een gericht natuurbeheer en een actief aankoopbeleid heeft vzw Durme in dit gebied reeds meer dan 115 ha hoogwaardige natuur kunnen aankopen, inrichten en beschermen. Zo werden in het natuurgebied alleen al 34 verschillende soorten libellen en waterjuffers waargenomen, uniek voor het Waasland. Rotary 1

Rotary 2

Factry website

Rotary Logo EN21Logo horizontaal RGB