durmelogokleiner3

                                                                     .

overstroming dijk 4jan2024 formaat websiteDoor de intense neerslag van de afgelopen weken is de Durme in Lokeren lokaal buiten haar oevers getreden stroomafwaarts van het waterzuiveringsstation. Op dezelfde plek wordt via een krachtige pomp ook alle water uit de Ledebeek in de Durme gepompt. Die Ledebeek evacueert neerslagwater vanuit grondgebied Lokeren plus een hinterland dat tot en met Lochristi reikt!

De verzande Durme kon al dat overtollige water niet tijdig afvoeren. Gelukkig kon het over de dijk stromende Durmewater opgevangen worden in het natuurreservaat Molsbroek, dat in noodgevallen als opvangbekken met een ringdijk functioneert (Potpolder 8). Geschat wordt dat bijna 500 miljoen liter Durmewater in het Molsbroek stroomde en werd vastgehouden. Op die manier kwam deze gigantische hoeveelheid overstromingswater niet terecht in industriegebied of het bewoonde gedeelte van Lokeren.

Het natuurreservaat heeft de afgelopen tijd dan ook een heel belangrijke rol vervuld. Dankzij het Molsbroek werden de Lokeraars gespaard van natte voeten. Het Molsbroek bewijst dan ook dat de aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden langsheen rivieren belangrijk is, zeker gezien de huidige klimaatproblematiek waarbij de hoeveelheid neerslag onvoorspelbaar is geworden.


Het waterpeil in het Molsbroek steeg 60 centimeter. Hoogwaardige moerasnatuur staat momenteel onder teveel water, maar een pompsysteem zorgt nu voor tijdige, geleidelijke afvoer naar de Durme, die ondertussen weer is genormaliseerd.

Het feit dat de Durme het overtollige neerslagwater niet op tijd kon afvoeren duidt op een achterliggende problematiek die reeds jaren gekend is: de rivier is sterk verzand in zijn bovenloop. Het baggeren ervan kadert in het project Potpolder 4 net stroomafwaarts, op grondgebied Waasmunster. Lokale burgerinitiatieven verlammen dit project al vele jaren. Nochtans zou zelfs minimaal baggeren met behoud van natuurwaarden volstaan om het probleem uit de wereld te helpen.