durmelogokleiner3

                                                                     .

Veenpluis IMG 20240429 093432Bescheidenheid siert, maar heel af en toe mogen we ook wel terecht fier zijn. Neem nu het zeldzame veenpluis dat nog amper 2 groeiplaatsen heeft in Oost-Vlaanderen: De Stropers in Stekene en de Reservaatzone Donkmeer. Hier is het een 10-tal jaar geleden ontdekt tijdens inventarisatiewerken en toen groeiden er nog amper 12 exemplaren op een plek waar de groeicondities allesbehalve goed te noemen waren.
 
We namen het heft in handen en dienden een project in waarbij we volop zouden inzetten op habitatherstel voor veenpluis: het verbeteren van de waterhuishouding, afschuinen oevers en verwijderen van slib waren daarbij de focuspunten. Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Agentschap voor Natuur en Bos gingen we aan de slag, en nu – 3 jaar na de inrichting – zijn de resultaten spectaculair te noemen. Enkele 100-den veenpluizen stelen op dit moment namelijk de show op één van de heringerichte oevers!
 
De toekomst van deze soort is dus iets veiliger, en ook de komende jaren blijven we ze kansen geven en staan er nog heel wat projecten op stapel. Al deze werken geven trouwens een hele waaier aan bedreigde soorten (vb. waterspitsmuis) een nieuw elan in deze gebieden.