durmelogokleiner3

                                                                     .

boommarter dood Begin deze week werd een aangereden boommarter gevonden langs de Weimanstraat in Sinaai (Sint-Niklaas). Het gaat wellicht om een zogend vrouwtje, slecht nieuws voor de jongen dus. De Heirnisse en de Fondatie van Boudelo is één van de weinige plaatsen waar de boommarter nog voorkomt en zich voortplant. Jammer genoeg vormt de drukke Weimanstraat een ernstige bedreiging. Er werden al verschillende diertjes doodgereden.

Je kan een boommarter van een steenmarter onderscheiden door zijn gele keelvlek. Bij een steenmarter is dit eerder wit. De boommarter is in Nederland en Vlaanderen een zeldzame verschijning. Het is een klein roofdier dat leeft van prooien die al naar gelang van het seizoen verschillen. Hij is vooral in bosrijk terrein te vinden.

Operation Snow Tiger

In de Fondatie liep de laatste jaren een wetenschappelijk onderzoek naar de familie boommarters die er woonden. Verschillende marters droegen een zender, waardoor hun gedrag goed gevolgd kon worden. Hier vind je een uitgebreid verslag van dit boeiende onderzoek.

Auto vijand nummer 1

Er wordt wel eens gezegd dat je een boommarter vaker dood dan levend ziet. Het diertje is heel schuw en kan zich goed verstoppen. Pas in de schemering komt hij naar buiten. Jammer genoeg loopt door het boscomplex Heirnisse-Fondatie een drukke weg, waar veel te vaak slachtoffers vallen. Er zijn gelukkig plannen van de gemeente om deze weg te heraanleggen, zodat je er minder snel kan rijden. Een maatregel die hoogdringend is, zo bewijst dit slachtoffer nog maar eens!