durmelogokleiner3

                                                                     .

Wat is de nieuwe privacywetgeving?

Dat is een nieuwe Europese wetgeving die de privacy van de burger beter wil beschermen. Het wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) of de AVG genoemd (in het Engels is dit GDPR).

In tijden van steeds snellere technologische evolutie, het groeiende gebruik en toegankelijkheid van Internet & sociale media en veel verschillende wetgeving in de Europese landen was een nieuwe, eenduidige wetgeving echt wel nodig. Deze wetgeving wil een stukje ‘controle’ teruggeven aan de persoon zelf. Iedereen die persoonsgegevens verzamelt moet dus aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Dus ook vzw Durme.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren: namen, e-mailadressen, rijkregisternummers, maar ook foto’s, videomateriaal en gps-coördinaten. In onze Privacyverklaring leggen we uit van wie we welke persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen en hoe lang we deze bijhouden. We informeren je ook over je rechten. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op iedereen die op één of andere manier verbonden is met vzw Durme (werknemers, leden, vrijwilligers, stagiaires, …). Vzw Durme stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met deze AVG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Vzw Durme is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens.

 

Welke gegevens verzamelt vzw Durme en waarom?

Vzw Durme verzamelt persoonsgegevens van werknemers, leden, vrijwilligers, sympathisanten, deelnemers, partners, scholen (directie/leerkrachten), werknemers, stagiairs, leveranciers, … Dit gaat in bijna alle gevallen over naam, adres, mailadres, telefoonnummer, en eventueel nog andere specifieke gegevens zoals vb. geboortedatum, rijksregisternummer. Deze gegevens zijn nodig voor lidmaatschapsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, voor de verzekering of voor andere wettelijke redenen. Gegevens worden altijd verworven met toestemming van de persoon in kwestie. Vzw Durme verzamelt geen gegevens die niet verantwoord kunnen worden.

Vzw Durme gebruikt deze gegevens om betrokkenen op de hoogte te brengen van activiteiten en acties, om facturen, tijdschrift of digitale nieuwsbrief te sturen, om herinneringsbrieven te sturen, om herinneringstelefoontje/mailtje te doen indien lidmaatschap niet vernieuwd wordt en voor de goede, vlotte werking van de vereniging.

Hier vind je een gedetailleerde gegevenslijst.

 

Hoe gaat vzw Durme met jouw gegevens om?

Vzw Durme draagt privacy hoog in het vaandel. Alle persoonsgegevens worden dan ook met de grootste zorg behandeld. Alle gegevens worden intern bewaard en zijn nooit online beschikbaar.

Vzw Durme verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens nooit door te geven aan derden zonder medeweten en toestemming  van de betrokken personen. 

Enkel de bevoegde personen van vzw Durme hebben toegang tot deze gegevens. Vzw Durme doet er vanzelfsprekend alles aan om datalekken te verhinderen. Er wordt gebruik gemaakt van erkende, veilige software en de nodige firewalls, pc’s zijn beveiligd met paswoorden. Alle informatie wordt op een veilige terminal opgeslagen. Indien er zich toch een al dan niet ernstige datalek voordoet verbindt vzw Durme zich ertoe dit te melden.

 

Wat zijn uw rechten?

Elke werknemer, lid, vrijwilliger, sympathisant, partner, sponsor, sollicitant, … heeft altijd het recht op:

  • Informatie omtrent zijn/haar gegevens in te kijken, te kopiëren, aan te passen of te verwijderen (voor zover er geen wettelijke verplichting is om deze bij te houden).
  • Bezwaar aan te tekenen, toestemming in te trekken, overdraagbaarheid te weigeren of verwerking van de gegevens te beperken of te weigeren.
  • Vergetelheid. Wij houden je gegevens niet oneindig lang bij. Klik hier om te kijken na hoeveel tijd we je gegevens wissen.
  • Zich uit te schrijven uit de digitale nieuwsbrief. Surf hiervoor naar www.vzwdurme.be/index.php/nwsbrief, vul je naam en e-mailadres in en klik op ‘afmelden’

Indien je vragen hebt, je wenst jouw gegevens op te vragen, te wissen, … mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vzw Durme verbindt zich er toe om vragen omtrent privacy binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Vzw Durme stelt alles in het werk om uw Privacy te respecteren. Uiteraard valt verbetering nooit uit te sluiten. Heb u een opmerking en/of een klacht? U kan deze altijd melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, heeft u het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie). Indien u vindt dat uw rechten geschonden werden, kan u bij deze instantie ook een klacht indienen.

 

Hoe zit het met foto’s?

Foto’s zijn persoonsgegevens indien de mensen op de foto goed herkenbaar zijn. Vzw Durme gaat dus ook zorgzaam met deze informatie om.

Foto’s worden genomen op activiteiten van zowel volwassen als kinderen. Hiervoor wordt altijd mondeling toestemming gevraagd. Bij kindercursussen (-16 jarigen) wordt schriftelijk toestemming gevraagd van de (groot)ouders of voogd. Indien ouders niet wensen dat er foto’s worden genomen en/of foto’s worden gepubliceerd, wordt deze beslissing uiteraard gerespecteerd.

Foto’s worden gebruikt voor sfeerverslagen, drukwerk, tijdschrift, website en sociale media en kunnen dienen als bewijsmateriaal voor verzekering bij het voorvallen van een incident of het staven van subsidieaanvragen. Het foto-archief wordt bewaard op een externe harde schijf en is online niet beschikbaar.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.

 

Wie contacteren bij onduidelijkheid?

Heb je nog vragen over de verwerking van jouw gegevens?

Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 09 348 30 20.