durmelogokleiner3

                                                                     .

Minder snel rijden is slachtoffers vermijden

Na meerdere dodelijke verkeersslachtoffers van boommarters die de Weimanstraat overstaken, heeft de stad Sint-Niklaas beslist de Weimanstraat heraan te leggen zodat de snelheid van auto's afgeremd wordt. Er werden versmallingen aangebracht zodat auto’s moeten vertragen en de snelheid werd beperkt tot 50 km/uur. Op die manier kunnen boommarters, en ook andere dieren, op een veiligere manier de straat kruisen en zich verplaatsen tussen de natuurgebieden Fondatie van Boudelo en Heirnisse.

In de zomer van 2015 werd een boommartervrouwtje dood aangetroffen in de Weimanstraat, het artikel kan je hier lezen . Hopelijk is dit het laatste verkeersslachtoffer nu de straat verkeersveiliger werd gemaakt, zowel voor mens én dier.

boommarterbord