durmelogokleiner3

                                                                     .

Een beerkaai was vroeger een kaai waar beerschuiten, boten vol uitwerpselen of beer afkomstig uit de grote steden zoals Gent en Hulst, aanlegden. Deze boten zorgden in de 18de, 19de en 20ste eeuw voor een permanente afvoer van beer vanuit deze steden. Ze brachten het naar de beerkaai om deze mest te verkopen aan de landbouwers, die het gebruikten om hun akkers mee te bemesten.

mest

Achter de kaai lagen verschillende grote putten die gevuld werden met deze mest. De beerproever proefde van de mest om de kwaliteit te beoordelen. Vervolgens konden de boeren de mest kopen en ze met met pompen,  aangedreven door paarden, in de karren laden.

De aanvoer door de beerschuiten gebeurde tot 1931, want toen trad het pomgemaal in werking en konden er geen schepen meer op de Fondatiebeken varen door het lage waterniveau. Dus werd er tot 1975 de mest met karren aangevoerd.

Helaas blijft er op de dag van vandaag niks meer over van beerkaai, want in 2002 werden de laatste sporen opgeruimd. Waardoor alleen de naam Aartdreef nog een verwijzing is naar het verleden van de vroegere Beerkaai.