durmelogokleiner3

                                                                     .

In de jaren 1920 overstroomden de gebieden rondom de Stekense Vaart regelmatig, waardoor ongeveer 600 hectare vruchtbare landbouwgronden altijd onder water stonden. Dat vonden de boeren natuurlijk niet fijn. Ze maakten een plan ( de “groote watering van Sinay”) om ervoor te zorgen dat zo grote overstromingen in de toekomst niet meer konden gebeuren.

Ze bouwden onder andere dit pompgemaal 'Hondsnest' in 1932. Dit pompgemaal zorgt vandaag nog steeds voor de afwatering van een groot deel van Sint-Niklaas, Belsele, Waasmunster, Sinaai-dorp en omgeving en de Fondatie van Boudelo. De afwatering gebeurt daarbij via de Stekense Vaart naar de Moervaart en het kanaal Gent-Terneuzen.

Naast de afwatering zorgt het pomgemaal voor een stabiel waterpeil van de Stekense Vaart, hierdoor ligt het waterpeil hoger dan het niveau van de laag gelegen en natte Fondatie. Jammer genoeg zorgt deze afwatering ervoor dat de natte gronden, typisch voor de Fondatie, droger getrokken worden dan goed is voor de natuur. Moerasplanten komen hierdoor in de problemen.

OPDRACHT: Weet jij welke van deze planten graag met hun voetjes in het water staan?

Eik

eik

Gekroesdfonteinkruid

gekroesd fonteinkruid 

Guichelheilguichelheil

Hazelaar hazelaar

berk 

berk

Rietriet

 

Het juiste antwoord vind je hier.