durmelogokleiner3

                                                                     .

foto reservaatzone Donkmeer Ludo Goossens
foto Ludo Goossens

Donkmeer

De Reservaatzone Donkmeer maakt deel uit van een groter gebied dat sedert lang bekendheid geniet bij de toerist, smulpaap, wandelaar, kunstenaar, bioloog en historicus. Grote ondiepe waterpartijen, ontstaan door turfontginning, bepalen het uitzicht van het Donkmeer.

In de reservaatzone wisselen oude broekbossen die kolonies van de aalscholver en blauwe reiger herbergen, fraaie turfputten, veengraslanden, rietvelden, zeggevegetaties, drijftillen en een historische eendenkooi, elkaar af.

De Reservaatzone Donkmeer ontdekken?

Dat kan! Rondom het Donkmeer en in de eendekooi lopen verharde wandelwegen. Bovendien organiseert Vzw Durme  regelmatig (avontuurlijke) wandelingen doorheen de Reservaatzone. Hou hiervoor onze activiteitenkalender in de gaten! De activiteiten starten of eindigen vaak in het bezoekerscentrum aan de Donklaan 119a in Berlare of aan de 'houten chalet' aan de ingang van recreatiedomein de Nieuwdonk.

ReservaatzoneDonkmeerKlik op de kaart voor een grotere versie.

 

 Waardevolle natuur aan 'De Donk'

Dit natuurgebied, dat lange tijd kon ‘rijpen’, is misschien wel het potentieel waardevolste in de hele regio. De hoger kort beschreven afwisseling van diverse ecotopen blijkt zeer interessant voor allerlei dieren en planten. Mattenbies, melkeppe, moerasvaren en wateraardbei zijn slechts enkele bijzonderen planten die je er kan aantreffen.

De aalscholver is zowat de meest opvallende broedvogel van het gebied: elk jaar komen zo'n 80 paartjes tot broeden. Reservaatzone Donkmeer is bovendien van regionaal ornithologisch belang omwille van de aanwezigheid van de enige grote broedkolonie blauwe reigers in de Scheldevallei tussen Gent en Dendermonde. Het aantal bezette nesten in deze kolonie is onderhevig aan vrij sterke schommelingen maar ligt sinds 1994 gemiddeld rond de 60 stuks. Daarnaast vermelden we als regelmatige broedvogel ijsvogel en wielewaal.

De afgelopen jaren werd ingezet op het beheer van het riet dat daardoor sterk is toegenomen. Het resultaat is duidelijk: broedvogels van het riet  - zoals de rietgors en de rietzanger - zijn uitgebreid. Ook worden sprinkhaanzanger en blauwborst regelmatig gespot, en de uiterst zeldzame nieuwkomers snor en woudaap. Het rietbeheer komt ook ten goede van vissen zoals snoek, rietvoorn, zeelt en bittervoorn.

Op de plassen worden vlotjes voor de sierlijke visdiefjes uitgezet. In 2015 kwamen 4 koppels tot broeden. Gedurende het winterhalfjaar overwintert er de slobeend in grote aantallen en tref je er vaak grote zilverreigers aan.

Bezoekerscentrum met natuurtuin

Vlakbij het natuurreservaat heeft vzw Durme een gezellig bezoekerscentrum waar bezoekers alles te weten komen over het natuurpatrimonium van ‘De Donk’. Zo probeert de vereniging het hand in hand gaan van natuurbehoud en zachte recreatie aan het Donkmeer te bevorderen. Het bezoekerscentrum is open op aanvraag of bij activiteiten. Contacteer de verantwoordelijke via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Conservators

Franki D'Haese - 0496 57 26 23, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Co-conservator: Chris Bracke