durmelogokleiner3

                                                                     .

In de regio rond Durme, Moervaart en Schelde beheert vzw Durme bijna 600 hectare natuurgebied, verdeeld over 12 reservaten en enkele relicten. Dat is meer dan 1000 voetbalvelden vooral soortenrijke graslanden, bossen, moerasgebieden of prachtige knotwilgenrijen. Variatie troef! Er zijn dan ook heel wat bijzondere planten, vogels en andere diersoorten te vinden.

Vzw Durme heeft meer dan 200 hectare natuurgebied in eigendom. De andere percelen worden beheerd op basis van langdurige contracten met particulieren, de gemeenten Lokeren en Berlare, het Agentschap voor Natuur en Bos en De Vlaamse Waterweg.

Op onderstaande kaart zie je onze verschillende visiegebieden (groene zones). Daar werken we aan meer en betere natuur door het aankopen van percelen en het beheren van onze natuurgebieden.

Wil jij een specifiek natuurgebied in jouw buurt steunen? Dat kan!

Werkingsgebied vzw Durme